Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 10. 12. 2014


Veseli december ni upočasnil aktivnih v mestu

Udeleženci so se zbrali na že 35. zboru SČS Center in Ivan Cankar v prijateljskem in tvornem vzdušju ter obravnavali pomembne teme.

Predstavnik DS za komunalo je obvestil, da bodo prihodnji teden ponovno proučili možnosti na MOM  za ustanovitev Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Mestni občini Mariborin bodo nadaljevali z delom v začrtani smeri. DS za ureditev Treh ribnikov je zapisala ugotovitve o problematiki  v poročilu: poškodovana je betonska površina promenade, neurejene so sprehajalne poti tudi na Piramido in Kalvarijo – marsikje so poti zaraščene z rastlinjem, skrajno zapuščen in neurejen je  tretji ribnik, pomanjkljiva je razsvetljava, ugotovljen krivolov v ribnikih ter izpostavljen problem varnosti na poti od Tomšičevega drevoreda do poti na Piramido; DS se  je dogovorila za sestanek z županom MOM v drugi polovici januarja 2015.

Krajani Košakov so v imenu SČS CIC izpeljali pobudo za zaščito pred odprodajo objekta nekdanje KS Košaki ter poslali protestno pismo Andreju Fištravcu, županu MOM kot odziv na napovedano prodajo občinskih nepremičnim in napovedali nadaljevanje akcij. DS za »sramotilni steber« je zagotovila objave na portalu »maribor24.com«, predstavnik pa se bo udeležil napovedane delavnice za oblikovanje informativnega portala »sramotilno-pohvalno« na nivoju mesta  Maribor. DS za obnovo mestnega jedra sporoča, da se je aktivnostim za oblikovanje izložb v mestnem jedru v tem mesecu  priključila tudi Srednja trgovska šola in da aktivnosti potekajo v zadovoljstvo vseh.

Med novimi pobudami izpostavljamo pobudo, da bi bila zelo dobrodošla odločitev upravljavca smučišč na Pohorju, da vzame v račun celoletne vozovnice kupljene lani z veljavnostjo dve leti ter tako Mariborčanom zmanjša izgubo in omogočili številnejše radosti na snegu. Še mnogo lahko postorimo skupaj zato Vabljeni na zbore SČS  CIC.