Najava zborov SČKS od 14. do 18. 5. 2018


Skupaj opozorite na težave, ki jih zaznavate v okolju
ter poskusite najti rešitve zanje

S svojimi sosedi lahko uro ali dve popoldne preživite tudi v strpnem, moderiranem razgovoru. Skupaj opozorite na težave, ki jih zaznavate ter poskusite najti rešitve zanje – ta teden na štirih zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS):
  • Zbor SKS Kamnica:  sreda, 16. 5., 18.00  >>  KS Kamnica, Vrbanska 97
  • Zbor SČS Koroška vrata:  četrtek, 17. 5., 18.00  >> MČ Koroška vrata, Vrbanska 10 
  • Zbor SČS Studenci: četrtek, 17. 5., 18.00 >> MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • Zbor SČS Nova vas: četrtek, 17. 5., 18.00 >> MČ Nova vas, Radvanjska 65
O čem se boste pogovarjali v Kamnici - bodo to male čistilne naprave, komunalni problemi ali kaj drugega - se boste skupaj dogovorili na samem zboru. Preteklo soboto so v Koroških vratih na pobudo udeleženke zbora, na eni od zelenic med bloki na Smetanovi pripravili »igralni dan«. Koliko sosedov so pritegnili in kako so ti druženje sprejeli, boste ocenjevali na tokratnem zboru, besedo pa najbrž namenili tudi stanju osrednje mariborske tržnice, poraznemu stanju cest v četrti in seveda drugim temam, ki jih boste za razpravo predlagali udeleženci sami.
Udeleženci zbora SČS Studenci so veseli, da jim je skupaj z OŠ Janko Padežnik uspelo doseči popravilo dotrajanega in za uporabo nevarnega nadhoda nad železniško progo, da pa ostaja še veliko problemov, ugotavljajo, na katere so pristojne že in jih bodo morali še opozarjati, da se bodo začeli reševati.
Na zboru SČS Nova vas bo beseda zagotovo tekla o projektu park ob Pekrskem potoku, za katerega okoliški prebivalci želijo, da je res zgrajen za vse generacije in ob upoštevanju želja čim večjega števila bodočih uporabnikov parka. Zastarela in potratna javna razsvetljava, promet na Kardeljevi in v Novi vasi nasploh, funkcionalna zemljišča in stanovanjski zakon so teme, ki jih tudi še zaposlujejo. Pri njihovem reševanju lahko košček dodate tudi vi s svojim razmišljanjem, če se jim boste pridružili.     
 
Vabljeni!