Neposredna akcija samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas


Čas, da se potrepljamo po rami

Operacija Zebra je v tednu dni dosegla, kar občini desetletja ni uspelo.
Tudi moteče veje obrezali že čez dva dni.

Samoorganizirana četrtna skupnost Nova vas je ob pomoči prostovoljcev iz Iniciative za mestni zbor (IMZ) in s tovariško pomočjo nekaterih drugih prebivalcev Maribora dosegla, da je od srede, 26. 6., Prušnikova ulica v Novi vasi nekoliko varnejša in prebivalcem prijaznejša. Okoličani so desetletja prosili, moledovali in žugali tako Mestni občini Maribor kot Mestni četrti Nova vas, a naleteli so na gluha ušesa, mlahave izgovore in prekletstvo rdečega traku. Tako so v sredo, 19. junija vzeli stvari v svoje roke in se problema svojega bivanjskega okolja lotili neposredno.

“Ker zebre na cesti ni, jo bomo pač narisali”    

Akcija, ki so jo zasnovali prebivalci na samoorganiziranem zboru četrti Nova vas, pri koordinaciji in izvedbi pa so pomagali še moderatorji in aktivisti IMZ, je bila zasnovana enostavno in igrivo. "Ker zebre na cesti ni, jo bomo pač narisali," so si rekli Novovaščani. Vendar pa bi lahko direktni poseg v prometno signalizacijo zanje pomenil težave, zato so se domislili, da svoje potrebe zamaskirajo v umetniško intervencijo. Tako so prišli do ideje, da bi s pomočjo šablone narisali kar zebro, žival, ne pa prometni znak. In ker jim je bila tako všeč ilustrirana zebra, kot jo riše priznana umetnica Lila Prapp, so jo prebivalci poprosili, če jo lahko uporabijo. Lila jim je, seveda, prijazno ugodila.

V nekaj tednih, ki so pobudi sledili, so se sodelujoči pripravili, napravili dve šabloni, za zebrino glavo in zadnjico, ter polivinilno polo, ki bi naj opozarjala, kje bi moralo biti zebrino 'telo', torej prehod za pešce. Ko so pridobili vsa potrebna dovoljenja za umetniško intervencijo v urbanem okolju, ter spravili na kup vse potrebno, se je akcija lahko začela. Na lepo, celo nekoliko prevročo junijsko sredo, se je tako skupina kakšnih tridesetih občanov, tako udeležencev zborov kot drugih prostovoljcev, lotila risanja zeber.

V približno treh urah so narisali štiri zebrine glave in zadnjice na pločnike, kjer bi morali biti vrisani prehodi. Ob njih so postavili tudi table, ki so pojasnile, kaj te ilustrirane živali na pločnikih sploh počnejo. Akcijo je ves čas spremljala glasba in moderator, na svoj račun pa so prišli tudi otroci, ki so na pločnik risali s kredo.

Zaradi hude vročine pa je med udeleženkami in udeleženci celo prišlo do (prijateljskega) spopada z vodnimi baloni. Na vsaki končani risbi so sodelujoči nato izvedli še kratek opozorilni performans, ko so prečkali cesto na improviziranem prehodu. Risanje zebre pa so ves čas tudi prijazno podpirali lokalni stanovalci.

“... od danes je moja najljubša afriška žival Zebra!"

Po končani akciji udeležencem zborov in pripadnikom IMZ ni ostalo drugega, kot da čakajo na reakcijo občine. Ni bilo potrebno dolgo. Že dan po objavi v Večeru so delavci občinskega podjetja Nigrad zebre opazili in se, kot kaže, okoli njihove prisotnosti posvetovali z nadrejenimi. Istočasno so tudi porezali veje dreves, ki so zakrivale javno razsvetljavo, kar je bil drugi cilj akcije. Že teden kasneje pa so zebre dobile svoja telesa. Samoorganiziranim zborom je tako uspelo to, kar krajanom ni veš čas obstoja soseske. Kar nam pove veliko o možnostih, ki jih nudita človeška solidarnost in samoorganizacija. Ali kot je rekla ena izmed udeleženk: "Zaradi te naše zebre se lahko malo sami potrepljamo po rami. Prej je bil to slon, a od danes je moja najljubša afriška žival Zebra!"