Zbor SČS Nova vas |14. 11. 2013


Predstavniki MČ Nova vas si očitno ne želijo prebujenih krajanov

Zbor prebivalcev SČS Nova vas smo končno spet lahko izvedli v dvorani mestne četrti, za kar je, ker ni želel prelomiti dane obljube, poskrbel župan.

Večino časa smo udeleženci zbora porabili za oblikovanje končne verzije vprašanj v zvezi z ogrevanjem, stroški ogrevanja, odčitavanjem porabe in obračunom, ki smo se jih odločili nasloviti na Energetiko, upravljavce bivanjskih enot, vključenih v mrežo Energetike in popisovalce porabe.

Skupek vprašanj je rezultat zbora prebivalcev SČS Nova vas izpred dveh mesecev, ko se je izkazalo, da je nanizanih vprašanj nešteto,  pravih odgovorov pa nobenih, kljub temu, da je na takratnem zboru zadeve poskušal pojasniti predstavnik Energetike. Prebivalci Nove vasi želijo predvsem usklajeno obračunavanje porabe, transparentnost pri obračunavanju stroškov porabe ter jasnost postavk na izpisanih računih, hkrati pa zahtevajo smotrno izvedbo nalog javnega podjetja (ogrevanje). Udeleženci zadnjega zbora so z manjšimi dopolnitvami sprejeli predlog oblikovanih vprašanj, ki jih je dodelala Delovna skupina za energetiko. Na vprašanja bodo na naslednjem zboru odgovarjali vsi že prej omenjeni vpleteni v proces ogrevanja.

Naslednja tema, ki ji je bil posvečen preostanek zbora, je bila oblikovanje poziva k odstopu predsednika MČ Nova vas in celotnega Sveta MČ Nova vas, ki po soglasnem mnenju udeležencev ne izpolnjujejo temeljne naloge - zasledovanje interesov skupnosti in tukaj živečih prebivalcev. To dokazujejo s svojjo neodzivnostjo na predloge in pobude krajanov in z izrazito nerednim ter večkrat-kot-ne nesklepčnim srečevanjem Sveta. Neupoštevanje interesov prebivalcev četrtne skupnosti jasno izraža tudi vsa agonija zbora prebivalcev SČS Nova vas okoli uporabe dvorane v stavbi mestne četrti, ki da misliti, da si predstavniki MČ Nova vas ne želijo prebujenih krajanov, ki imajo interes aktivno sooblikovati naš skupen življenjski in delovni prostor.