Zbor SČS Studenci, 12. 2. 2015


Prizadevanje za oživitev zbora

Na zboru smo se zaradi majhne udeležbe posvetili temu, kako privabiti ljudi. Odločili smo se, da izvedemo akcijo letakiranja in plakatiranja o problematiki Ecolaba, predvsem v neposredni okolici podjetja, obenem pa opozorimo tudi na druge probleme, ki zadevajo Studence. Govorili smo tudi o tem, kaj bi bili možni vzroki, da je podobna delovna skupina, ki se je ukvarjala z Ecolabom razpadla. Udeleženec je poročal o sestanku Mestne delovne skupine za komunalo, kjer pripravljajo akt o njihovi samoorganizaciji, saj jih župan noče sprejeti in govoril o Mariborskem vodovodu in njegovem netransparentnem delovanju.

Naslednji zbor bo potekal v četrtek, 26. 2. 2015, ob 18.00 v prostorih MČ Studenci na Erjavčevi 43.