VABILO NA ZBORE


Da ne boste fučkali mimo

V tem tednu bodo v Iniciativi mestni zbor (IMZ) izdali že 46. številko Četrtinke, glasila samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) Maribora. »Da ne boste fučkali mimo« pač pa se boste pridružili svojim aktivnim sokrajanom, v glasilu objavljajo novičke z vseh desetih zborov SČS in SKS, ki so do sedaj organizirane v devetih mestnih četrtih in dveh krajevnih skupnostih (MČ in KS). Na internetni strani www.imz-maribor.org si lahko ogledate vse izdane številke, v njih pa vso pestrost problemov, ki jih krajani na zborih naslavljajo in rešujejo. Ene bolj, druge manj uspešno, nekateri zadevajo le ožji del skupnosti, spet drugi presegajo tudi občinske meje. Taki so tudi ostali objavljeni prispevki v glasilu. Zakaj kakršnakoli ljudska iniciativa, Nekoč je tukaj raslo drevo, Brodolom Univerze v Mariboru, Maribor »TTIP free zone«, Mariborski vodovod nadaljuje z zapravljanjem javnega denarja, Bili smo, smo in bomo begunci, Proračun odprt občanom je le nekaj naslovov, ki kažejo na pestrost izpostavljenih problemov. V 41. številki pa si lahko strnjeno preberete, kaj so na zborih vaši sokrajani počeli in kaj uspešno rešili v lanskem letu.

  • SČS Radvanje >> torek, 21. 3., ob 18.00, MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Magdalena >> torek, 21. 3., ob 18.00, MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SKS Kamnica >> sreda, 22. 3., ob 18.00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • SČS Tabor >> sreda, 22. 3., ob 18.00, MČ Tabor, Metelkova 61
  • SČS Center in Ivan Cankar >> četrtek, 23. 3., ob 18.00, Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16

Vsak ponedeljek ob 18.00 pa se lahko udeležite tudi sestanka aktivistov IMZ v Tkalki, Tkalski prehod 4. Kot vsi zbori, so tudi ti sestanki odprti vsem, ne glede na svetovno nazorsko prepričanje ali pripadnost politični opciji. Le, da so tako v IMZ kot na zborih SČS in SKS vsi udeleženci le prebivalci našega mesta, ki jim je mar.