Zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti od 24. do 28. 11. 2014

Ker prebivalci Maribora v vseh četrtih in krajevnih skupnosti, ki so se do zdaj samoorganizirale, ugotavljajo, da nimajo nobenega vpogleda in vpliva na delovanje javnih podjetij, je Mestna delovna skupina za komunalo pripravila gradivo za sprejem Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Predlog odloka bodo obravnavali vsi zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti v tem tednu.

Že v torek, 25. 11. 2015 ob 18.00 bodo zborovali Radvanjčani v prostorih MČ na Lackovi 43. Parkirišče pred stavbo (ob potoku) je tema, ki je izbila že pred prejšnjim zborom in jo bodo z dodatnimi informacijami nadaljevali tudi tokrat. Gre za parkirišče, ki so ga za pridobitev gradbenega dovoljenja uporabili gradbinci tudi kot parkirišče za sosednje bloke, stanovalci Lackove 43 pa so ga že pred časom vpisali v zemljiško knjigo kot pripadajoče zemljišče k njihovemu bloku in ga zdaj želijo zapreti. Osrednji radvanjski trg, ena od očitnejših radvanjskih pack, bo tudi tema zbora, obravnavali pa bodo tudi problematiko Begove ulice.

Krajani SČS Koroška vrata se bodo tokrat izjemoma na zboru zbrali že v torek, 25. 11. 2014  ob 17.00 v prostorih mestne četrti na Vrbanski. Medse so povabili novoizvoljene četrtne svetnike, ker želijo z njimi vzpostaviti stik in zbližati stališča o nekaterih problemih, ki jih tarejo. Gre za prometne zagate, javni red in mir v četrti, predvsem pa za rušitev stavbe MČ, ki ji krajani nasprotujejo in kjer so se s prejšnjim četrtnim svetom najbolj razhajali.

SČS Tabor bo zbor izvedla v sredo, 26. 11. 2014 ob 18.00, v MČ Tabor na Metelkovi 63. Na zbor je povabljen predstavnika JP Energetika, saj se bodo pogovarjali o varčni porabi toplotne energije. Poročale bodo tudi delovne skupine za okolje, manjkajoča drevesa v četrti ter za komunalo.

Na zboru SČS Center in Ivan Cankar največ časa namenjajo neurejenosti Treh ribnikov, Piramide in Mestnega parka ter oživljanju mestnega jedra in mestnim packam. Delovne skupine ugotavljajo, da se nekatere službe na MOM slabo ali sploh ne odzivajo, zato bodo na tokratnem zboru, ki bo prav tako v sredo, 26. 11. 2014 ob 18.00 v prostorih ZPM na Razlagovi 16, obravnavali navodila, ki jih je pripravil udeleženec zbora, kako ravnati v takih primerih.

V četrtek, 27. 11. 2014 ob 18.00 bo v dvorani MČ na Radvanjski 65 še zbor SČS Nova vas, teme pa bodo hrup ob Cesti Proletarskih brigad, Energetika ter okoljska problematika.