Vabljeni na zbore samoorganiziranih skupnosti v Mariboru
19. 3. - 25. 3. 2018

Ta teden someščanke in someščani vabijo, da se jim pridružite na zboru v eni izmed dveh samoorganiziranih četrtnih skupnostih (SČS):

  • zbor SČS Nova vas: četrtek, 22. 3., 18.00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci: četrtek, 22. 3., 18.00, MČ Studenci, Erjavčeva 43

Studenčani so, tako kot Novovaščani, že stopili v šesto leto, odkar se vsakih štirinajst dni srečujejo in opozarjajo na probleme v svoji četrti in občini. Zelo hitro so dognali, da je veliko tem, ki ne zadevajo le njihove ožje skupnosti, pač pa celotno mesto ali še širše in so bili med pobudniki, da se zato najbolj perečih lotijo na mestni ravni. Tako že od začetka sodelujejo v Samoorganiziranem svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin, civilnim »nadzornikom« nad delovanjem javnih podjetij v Mariboru, pa tudi v Mestni delovni skupini za promet. Promet je tudi najbolj boleča in zato najpogosteje izpostavljena tema na zborih SČS Studenci. Tako bo tudi tokrat, ko pričakujejo odgovore na poslane dopise odgovornim, zagotovo pa bodo katero rekli tudi na za jesen napovedano nadaljevanje izgradnje zahodne mariborske obvoznice.

Na zboru SČS Nova vas se od jeseni zelo aktivno ukvarjajo z načrtovanim parkom ob Pekrskem potoku. Delovna skupina, ki so jo v ta namen ustanovili, se skupaj s projektno pisarno MOM in strokovnjaki – arhitekti in krajinarji trudi, da bi park zrasel tak, kot si ga želijo krajani, ki ga bodo tudi uporabljali. Prepričani so namreč, da bi, če bi se projekti pripravljali v sodelovanju s prizadetimi krajani in uporabniki, bili le ti boljši, predvsem pa bi odpadlo veliko slabe volje in konfliktov. Ob parku ob Pekrskem potoku pa imajo v SČS Nova vas še nekaj drugih odprtih tem, kot je npr. problem zastarele javne razsvetljave, oderuške parkirnine pri UKC Maribor, neživljenjski stanovanjski zakon …

S svojim mnenjem in aktivnostjo lahko vsak pripomore, da se najdejo rešitve za žulje, ki skelijo, zato vas vabijo, da se pridružite.