Zbor SČS Nova vas, 5. 10. 2017


Končno projekt za obogatitev bivalnega okolja skupnosti,
pri katerem bo smela skupnost tudi sodelovati

Ureditev parka ob Pekrskem potoku bo - tako se zdi, končno eden od projektov za obogatitev bivalnega okolja skupnosti, pri katerem bo smela skupnost tudi sodelovati. Delovna skupina, ki se je v okviru samoorganizirane četrtne skupnosti oblikovala prav zato, da upravljavce mesta nagovori za vključitev ljudi v oblikovanje vsebin, bo tako v torek 24. oktobra, organizirala delavnico za vse, ki želijo sodelovati pri oblikovanju vsebin za sprostitveno-rekreativni prostor ob Pekrskem potoku od Ljubljanske ulice pa do Ulice Pohorskega odreda. Občinska projektna pisarna in strokovnjaki, vpleteni v projekt, so željo ljudi po sooblikovanju vsebin pozdravili, saj so mnenja, da je to prava pot do resnično dobro pripravljenih in s strani skupnosti sprejetih projektov, ki bodo kasneje tudi živeli. Zato bodo na delavnici tudi sami sodelovali.

Na zboru so ponovno obravnavali tudi zastarelo razsvetljavo, ki je moteča in nikakor v skladu s zahtevami za zmanjšanje porabe električne energije za javno razsvetljavo ter smernicami za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. Pristojnemu uradu bodo izpostavili konkretno problematiko preosvetljenosti dela Knafelčeve ulice, hkrati pa opozorili na splošno slabo stanje javne razsvetljave po celem mestu, kjer občina s sanacijo zelo zaostaja za v uredbi določenimi roki.

Kot tudi drugod po mestu, so tudi v Novi vasi opazili, da je prehodnost nekaterih ozkih pločnikov za gibalno ovirane precej otežena, če na pločnikih stoji še razsvetljava ali kak prometni znak. Še večji problem pa so klančine, ki naj bi omogočale spust s pločnika na cestišče in obratno,. Te so včasih neprimerne celo za kolesarje, kaj šele za ljudi na invalidskih vozičkih ali mamice z otroki – ali so prestrme, preozke ali pa jih sploh ni. Ker se občina pripravlja na projekt povezovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti s kolesarskimi stezami – potrebna infrastruktura pa se po vsej verjetnosti marsikje združuje z infrastrukturo za »pešce«, z zbora SČS Nova vas na mestni urad za komunalo tokrat odhaja tudi uvodno vprašanje na to temo – ali so v snovanje projekta aktivno vključeni tudi invalidi in njihove potrebe?