Začenja se zadnji letošnji cikel zborov samoorganiziranih skupnosti

Kljub predprazničnemu pričakovanju problemi niso izginili in žulijo še naprej, zato se jih bodo tudi ta teden lotevali udeleženke in udeleženci zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS). Tako se bodo v sredo na rednem štirinajstdnevnem zboru srečali Kamničani v Domu kulture Kamnica  in v SČS Tabor, ki se dobivajo v prostorih svoje četrti (Metelkova 63) vsako drugo in četrto sredo v mesecu. V četrtek bosta, kot že skoraj pet let vsakih štirinajst dni, zbora SČS Studenci in SČS Nova vas, ki prav tako domujeta v prostorih svojih mestnih četrti (Radvanjska 65 in Erjavčeva 43). Tudi tokrat bodo vsi zbori ob 18.00.

Zaradi praznikov se v vseh teh štirih SČS letos ne bodo več sestali. To pa ne velja za delovne skupine (DS), ki so jih zbori ustanovili za reševanje posameznega problema. V SČS Nova vas je trenutno najbolj aktivna DS za Pekrski potok, vanjo pa so se vključili tudi delegati iz SČS Radvanje. Odločili so se namreč, da pri ureditvi parka ob Pekrskem potoku sodelujejo že pri načrtovanju in idejnih zasnovah ter s tem zagotovijo, da bodo želje uporabnikov rekreacijskih in sprehajalnih površin v tem delu mesta upoštevane v čim večji meri. Prepričani so, da bi tako morali nastajati vsi večji projekti in, da bi, če bi tudi ob vseh drugih večjih posegih v prostor pravočasno povabili k sodelovanju prizadete prebivalce, odpadlo veliko slabe volje. Praksa v Mariboru je žal povsem nasprotna, zato se tudi ostalim skupnim delovnim skupinam, kot so DS za promet, DS za drevesa in Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin obeta zelo deloven konec letošnjega in začetek novega leta. 

Urnik za ta teden:

  • zbor SČS Tabor >> sreda, 13. 12. 2017, ob 18:00, MČ Tabor, Metelkova 63
  • zbor SKS Kamnica >> sreda, 13. 12. 2017, ob 18:00, KS Kamnica, Vrbanska 97
  • zbor SČS Nova vas >> četrtek, 14. 12. 2017, 18:00, MČ Nova vas, Radvanjska 65
  • zbor SČS Studenci >> četrtek, 14. 12. 2017, 18:00, MČ Studenci, Erjavčeva 43