Zbor SČS Magdalena, 24. 1. 2016


Zelene površine in participatorni proračun

Na zboru v samoorganizirani četrtni skupnosti Magdalena je potekala razprava o temah, ki so jih za mestni zbor predlagali različni zbori. Vse predlagane teme so izjemno relevantne za Maribor, kljub temu pa se udeleženci_ke zbora strinjajo, da je potrebno izbrati tiste teme, ki jih v razmeroma kratkem času naši zbori lahko realizirajo. S tem bi motivirali tudi ostale občane_ke, ki še vedno ne poznajo ali ne verjamejo v uspehe delovanja zborov, ki potekajo že v 11 samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnostih. Po dolgi razpravi in nekaterih pomislekih, je zbor Magdalena prišel do konsenza in izbral temi Zelene površine in Participatorni proračun. Zelene površine je tema, s katero se prav zbor Magdalena že nekaj čas ukvarja. Nerazumljivo pa jim je, da morajo občani_ke še vedno razpravljati in razmišljati o pritiskih na občino, ki se je že tolikokrat zavezala, da bo začela izvajati PP po ostalih četrtih. Zbor Magdalena z navdušenjem pozdravlja mestni zbor, kjer se bodo lahko izoblikovale skupne akcije s ciljem izboljšati podobo mesta in življenje v njem, za kar si občani_ke SČS in SKS ves čas prizadevajo.