Zbor SČS Nova vas, 4.9.2014


Samoorganizirana akcija čiščenja Pekrskega potoka je lahko vzgled našim javnim službam

Po poletnem nabiranju moči smo se krajani MČ Nova vas ponovno sestali, izmenjali mneja, izpostavili probleme in določili okvirne točke, ki jih bomo reševali v bodoče.

Ugotovili smo, da moramo nujno aktivirati mladino. Zato smo sklenili, da bo vsak izmed udeleženih na naslednji zbor pripeljal nekoga iz pomladka.

Konec avgusta smo organizirali in uspešno izpeljali akcijo čiščenja Pekrskega potoka, v kateri sta ob krajanih Nove vasi in Radvanja veliko mero pripravljenosti za sodelovanje izkazali Služba za za komunalo in promet na MOM ter Snaga. Med akcijo smo opazili, da je potok, za katerega je pristojna država, vzdrževalo pa ga naj bi koncesionarsko podjetje, v zelo slabem stanju, zato smo se odločili, da bomo na napravilnosti pri vzdrževanju skozi javno pismo opozorili Urad za okolje in pristojno ministrstvo.

Deževno in hladno poletje ne obeta nič dobrega za zimsko obdobje. Kurilna sezona je pred nami. Ljudje so v stiski in bojazen, da se bo kurilo vse, s čimer se kuriti da in bo onesnaženost zraka precejšnja, je toliko večja. Delovna skupina za okolje bo tako začela pritiskati na pristojne organe, da sprejme odlok, regulativo in nazdor nad tem vprašanjem.

Podjetje Energetika nam še vedno noče posredovati cene za plin, ki jo plačuje Plinarni Maribor. Ker je ta informacija še vedno v javnem interesu in ker se je v vmesnem času spremenila zakonodaja, bo delovna skupina za energijo še enkrat izpeljala postopek zahteve vpogleda v pogodbo med Energetiko Maribor in Plinarno Maribor.

Na naslednjem zboru, ki bo v četrtek 18.9.2014 ob 18.00 v prostorih MČ Nova vas, Radvanjska cesta 65, bomo obravnavali problematiko otroških igral, lokalne volitve in preobremenjenost Ceste proleterskih brigad.