Zbor SČS Pobrežje, 26.9.2014


Bo del obvoznice skozi mesto izvzet iz vinjetnega sistema?

Na zboru SČS Pobrežje v petek, 26. 9. 2014, je bila tudi tokrat osrednja tema neurejenizvzetje dela hitre ceste med Meljem in Pobrežjem iz vinjetnega sistema. DARS in Ministrstvo za infrastrukturo na dopis še nista odgovorila.

Udeleženec zbora je napisal dopis omenjenemu uradu, Snagi, Nigradu in županu MOM, v katerem SČS zahtevana Pobrežju postavitev večjega števila smetnjakov za pasje kakc. Zbor je dopis potrdil in prihodnji teden bo poslan omenjenim organom. Prav tako smo obravnali dopis, ki ga je udeleženec napisal na temo nezaščitenega in s sanitarijami neopremljenega nogometnega igrišča ob stavbi Mestne četri. Dopis bo poslan Uradu za šport MOM in Športni zvezi Maribor.

SČS Pobrežje se ponovno sestane v petek, 10. 10. 2014.