Izsledki Delovne skupine  za pregled proračuna MOM  2013

Zbori samoorganiziranih krajevnih in četrtnih skupnosti so v Mariboru postali ključno orodje prebujenih občanov, ki želijo aktivno sodelovati, soustvarjati in soodločati pri smereh razvoja v mariborski občini. Preko zborov želijo uresničiti obljubo demokracije, ki zaenkrat ni zmogla doseči, da bi se želje prebivalcev mesta odrazile tudi v javni politiki. V samoorganiziranih delovnih skupinah aktivni meščani preučujejo dokumente, pomembne za razvoj mestne občine, nadzorujejo početje mestnih oblasti in razvijajo nove, ustvarjalne in koristne smernice za razvoj Maribora.

Delovna skupina, ki preučuje proračun MOM za leto 2013, je v svojem pregledu zaznala nemalo spornih odločitev, nepravilnosti in zgrešenih investicij, jih predstavila in v soglasju z zborom SČKS Nova Vas 25. aprila 2013, osnovala pričujoči seznam možnosti za izboljšanje demokratične kulture v MOM, hkrati pa preko le-tega seznama opozarja na potencialne velike prihranke ob morebitnem rebalansu proračuna.

Izsledke si lahko ogledate tukaj.