Zbor SČS Pobrežje, 27. 9. 2017


Ko pihamo vsi v isti rog, je sporočilo bolj jasno

Tokrat so se lahko udeleženci zbora SČS Pobrežje znova pobližje seznanili z delom svoje mestne četrti, saj je zdaj že v navadi, da predsednik mestne četrti na zbor prenaša aktualne informacije, med tem ko iz razprav ljudi na zboru črpa pomembne vsebine za delo lokalne skupnosti, ki jo kot izvoljeni predstavnik vodi. Na tak način so aktivnosti - te so usmerjene predvsem k izboljšanju bivalnega okolja - ki jih peljejo predstavniki, dobro usklajene s tistimi, ki jih hkrati izvajajo prebivalci skozi zbor samoorganizirane skupnosti na Pobrežju. Tako bo mestna četrt aktivno pristopila k reševanju problematike pomanjkanja parkirišč za stanovalce v Ulici bratov Greifov, s katero se od poletja ukvarjajo tamkajšnji prebivalci, infrastrukturno ministrstvo pa naj bi do sedaj napak razumelo vinjetno problematiko na bivši hitri cesti skozi Maribor in bi se naj odklonilni odnos države do ukinitve vinjet na tem odseku zdaj spremenil. Ko pihamo vsi v isti rog, je sporočilo bolj jasno, bi lahko pripomnili.

No, v letošnjem letu je bilo na Pobrežju izvedenih tudi več proračunsko načrtovanih nalog, predvsem tistih, recimo jim neproblematične. Pri nalogah, ki predstavljajo morda večji zalogaj, pa se zapleta. Tako se Občina letos ni prijavila na razpis za sredstva, s pomočjo katerih bi urejali problematiko dovoza do industrijske cone na Pobrežju, sicer bolj znane kot področje bivše Svile, na način, da tovorni promet ne bi obremenjeval bivalnega okolja bližnjega prebivalstva. Nimajo še gradbenega dovoljenja, saj občinski podrobni prostorski načrt še ni dokončan. Upamo, da bodo sredstva na razpolago tudi drugo leto. Tudi s sanacijo Malečniškega mostu bo treba počakati, saj so naknadne meritve pokazale, da tla ne premorejo dovolj nosilnosti, da bi se most ustrezno saniral na podlagi obstoječih načrtov in jih bo treba spremeniti.

Na Železnikovi asfaltne prevleke še ne bo, saj nujna vzporedna dela, ki se tičejo vodovodne napeljave, v tem trenutku niso mogoča zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za to pristojnega javnega podjetja. To je še eden izmed množice primerov, ki nazorno kažejo, da bi moralo biti izvajanje operacij javnega značaja organizirano na način, v katerem je prvotnega pomena višji cilj - torej kakovostna in celostna rešitev problematike in ne razpoložljivost finančnih sredstev enega izmed udeleženih izvajalcev. Enako velja za javne storitve, ki se v duhu prevladujoče ekonomske logike krčijo na način, ki povzroča degradacijo mnogih od centra odmaknjenih predelov mesta. Tokrat je bil na Pobrežju izpostavljen problem avtobusne linije št. 13, med drugim problematične tudi zato, ker prebivalcem, ki nimajo druge možnosti, med vikendom ne omogoča, da bi na primer obiskali svojce v bolnišnici ali pa bi se zvečer udeležili kakšnega kulturnega dogodka.