Zbor SČS Nova vas, 22.1.2015


Bodo zemljišča zopet naša?

Tema latništva funkcionalnih zemljišč je na pretekli zbor privabila veliko udeležencev. Delovna skupina za okolje, ki se ukvarja s to probolematiko je pripravila gradivo, ki vsebuje napotke, kako urediti latništvo. Ta navodila bodo obesili po blokih in objavili na spletu, da informacije dosežejo čimveč ljudi. Prav tako bodo na upravnike naslovili poziv, da prebivalcem pomagajo pri urejanju lastnine funkcionalnih zemljišč. Udeleženci so pozdravili samoorganizirano ustanovitev Sveta za varstvo potrošnikov javnih dobrin. Ponovno pa je bila izpostavljena širša problematika okolja. V Novi vasi je veliko mest, ki so neurejena in se ne čistijo. Rešitve  bodo iskali na naslednjem zboru.