Zbor SČS Radvanje, 8. 3. 2016


Potrpljenje jim pojenja

Sestanek se je začel z dobro voljo. Delovne skupine za čisti zrak in promet so poročale o napredku v prizadevanjih, posebno pohvalo so poželi udeleženci zbora, ki so nastopili v radijski oddaji na Radiu Maribor in odlično predstavili MČ Radvanje. Hitro pa se je tema obrnila h glavni temi tokratnega zbora – k participatornemu proračunu (PP) in pridobivanju informacij, ki so jih pridobili nekateri člani IMZ ob obisku občine Reykjavik. Tam izvajajo participatorni proračun, ki je bil tudi zgled za pilotni projekt, ki se je lansko leto izvedel v MČ Radvanje. Začelo se je pozitivno, saj se je predvajal izobraževalni video o participatornem proračunu, v katerem je nastopila tudi udeleženka zbora. Kar hitro pa se je dobra volja spremenila v slabo, saj so se v poročilu izluščile ključne razlike med izvajanjem principa neposredne demokracije v Reykjaviku in pri nas doma. Medtem ko ima PP v prestolnici Islandije zelo močno podporo župana in mestnih svetnikov, ki budno skrbijo, da se izvede prav vsak projekt, ki so ga občani izglasovali, se v Mariboru ne da izvedeti niti, kaj se glede PP dogaja. Medtem ko imajo strokovne službe težavo obdelati in pripraviti 22 glasovalnih predlogov, jih Reykjaviške strokovne službe vsako leto obdelajo več kot 700 in pri tem nimajo nobenih težav. Ko je udeleženec poročal o nedavnem sestanku s podžupanom in povedal, da je podžupan glede PP okolišil in poskušal nakazati, da verjetno ne bodo mogli izvesti vseh izglasovanih projektov je temperatura narasla in zbor je sprejel sklep, da v kolikor do naslednjega sestanka ne bo na voljo konkretnih informacij glede PP, izvedejo akcijo, s katero opozorijo na požrte obljube župana.