Zbor SČS Nova vas, 16. 2. 2017


V Novi vasi za bolj življenjske predpise

V SČS Nova vas so se deset dni pred četrtim rojstnim dnevom zbrali_e na že 80. zboru. Tokrat so z njega poslali_e pobudo vsem ostalim zborom samoorganiziranih skupnosti, da se pridružijo zahtevi po spremembi Stanovanjskega zakona in drugih nanj vezanih predpisov, ki pred prebivalce_ke postavljajo nesmiselne birokratske ovire, kadar si le ti_e želijo izboljšati svoje bivanjsko okolje. V naselju Nova vas so namreč stanovalci_ke enega vhoda večstanovanjske stavbe, ki pa stoji na parceli z več večstanovanjskimi stavbami, za postavitev zunanjega dvigala ob svojem vhodu prisiljeni_e pridobiti soglasje vseh 450 etažnih lastnikov na tej parceli. Misija nemogoče! V prepričanju, da se problem pojavlja tudi v drugih soseskah po Mariboru in po Sloveniji, zato na Ministrstvo za okolje in prostor, mariborsko enoto tega ministrstva in na mariborske poslance naslavljajo pobudo, da vložijo predlog za spremembo Stanovanjskega zakona in Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine, da bosta urejala področje bolj življenjsko.

V drugem delu so se dotaknili_e dela mariborskih svetnikov, njihove prisotnosti na sejah, predvsem pa glasovanja o posameznih sklepih, kjer se vedno pogosteje dogaja, da se svetniki ne opredelijo niti za niti proti. Po mnenju udeležencev_k so svetniki_ce tam zato, da nas predstavljajo in se v našem imenu odločajo, ne pa da se izogibajo odgovornosti. Z zbora so zato poslali zahtevo po informaciji javnega značaja o tem, kako je kdaj posamezen_na svetnik_ca v tem sklicu mestnega sveta glasoval_a. Udeleženci_ke so nato razpravo razširili_e na predlog občinskega proračuna 2017, 2018, zanimalo pa jih je tudi, kaj pridobimo ali izgubimo v Sloveniji s sprejetjem sporazuma CETA v evropskem parlamentu.