Povezani v problemih
Vabljeni na zbore SČS v Mariboru v tednu med 18. in 24. novembrom

O tem, kaj so na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) govorili in kaj sklenili v preteklem tednu lahko že  nekaj časa spremljate v četrtkovi prilogi Večera Štajercu; o čem pa bo govora na zborih ta teden, Pa lahko predlagate tudi vi, če se boste katerega od zborov udeležili. Kdaj?

  • SČS Magdalena: torek, 19. 11. 2019, 18.00 >> MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SČS Radvanje: torek, 19. 11. 2019, 18.00 >> MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Center in Ivan Cankar: četrtek, 21. 11. 2019, 18.00 >> Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Studenci: četrtek, 21. 11. 2019, 18.00 >> MČ Studenci, Erjavčeva 43

Nabor problemov, ki se jih lotevajo, je preobširen, da bi se jih dalo vse predstaviti, še manj pa  napovedati vse teme, ki jih bodo na posameznih zborih obravnavali. Novi udeleženke in udeleženci namreč po navadi odprejo tudi nove probleme, a k sreči na zbor prinesejo tudi svoje znanje in izkušnje, s čimer povečajo tudi nabor rešitev zanje. Problem posameznika se večinoma izkaže kot problem, s katerim se srečujejo tudi drugi. Morda so ga na zboru te ali pa katere druge SČS in SKS tudi že načeli in se lahko uporabi njihova izkušnja. Teh se je v skoraj sedmih letih, od kar s pomočjo moderatorjev Iniciative mestni zbor (IMZ) zbori delujejo, nabralo ogromno. Ob tem pa se je izkazala tudi povezanost in prepletenost problemov, s katerimi se v posameznih delih srečujejo. Lep primer je podaljšek Ceste Proletarskih brigad (CPB), ki ga že leta čakajo Studenčani, ki pa bo, ko bo zgrajen, zagotovo povečal promet in hrup na CPB, na katerega že dolgo opozarjajo Novovaščani in Taborčani, rešen pa bo šele, če bo oz. ko bo končno zgrajena južna mariborska obvoznica, za katero se tudi že leta borijo Radvanjčani. Tudi zaprtje zbirnega centra za odpadke v Radvanju je povzročilo probleme vsem prebivalkam in prebivalcem MOM zahodno od Titove oz. Tržaške, neurejen lokalni avtobusni promet, na katerega glasno opozarjajo Radvanjčani in Pekrčani, ker jim otežuje dostop do centra mesta, tistim drugim v centru povečuje promet, hrup in smrad v okolici njihovih domov,…  To, da smo v problemih povezani in jih je zato skupaj in celovito treba tudi reševati, so zboristi že spoznali, s stalnim opozarjanjem pa se trudijo o tem prepričati tudi odgovorne na MOM.