Vabljeni na zbore samoorganiziranih skupnosti 
med 1. in 5. aprilom

V sredo v Pekre, v četrtek pa na Tezno ali v Novo vas

V treh od enajstih mariborskih četrti in krajevnih skupnosti se lahko ta teden pridružite svojim sosedom in sokrajanom na zborih samoorganiziranih skupnosti (SČS in SKS):

  • zbor SKS Pekre: sreda, 3. 4., 18.00, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • zbor SČS Tezno: četrtek, 4. 4., 18.00, MČ Tezno, Panonska 12
  • zbor SČS Nova vas: četrtek, 4. 4., ob 18.00, MČ Nova vas, Radvanjska 65

Zboristi so že dolgo nazaj spoznali, da ni dovolj izbrati vsaka štiri leta svoje predstavnike in čakati, da bodo le ti rešili naše probleme, posebej še, ker so bile v MOM svetom MČ in KS odvzete vse pristojnosti in lahko le dajejo predloge, ki jih ni nihče dolžan upoštevati. Kaj je prineslo zanašanje na to, da bodo drugi reševali naše probleme (tudi, če so za to plačani), lahko vidimo na vsakem koraku. In prav te prakse zbori SČS in SKS spreminjajo. Sami prebivalke in prebivalci najbolje vemo, kaj je tisto, kar nas moti in teži, če staknemo glave, pa tudi najlaže poiščemo in predlagamo rešitve zanje. V SČS in SKS je eno osnovnih načel delovanja prav načelo direktne akcije, kar pomeni, da vsak, ki iznese problem tudi sodeluje pri njegovem reševanju. Seveda s pomočjo sokrajanov, ki so si v šestih letih delovanja zborov nabrali ogromno izkušenj in tudi že rešili prenekateri problem. Žal jih je veliko še odprtih, tako v Pekrah avtobusna linija št. 18, pa pomanjkanje trgovine (še edini bankomat je bil odstranjen) in sporni nasip sredi naselja. Na Teznem degradacija okolja, ki se še kar nadaljuje (poligon varne vožnje), pomanjkanje rekreativnih površin, slab zrak, v Novi vasi neizkoriščenost potenciala Taborske tržnice, propadanje drevesnega fonda, nadaljevanje projekta parka ob Pekrskem potoku. Prav slednji bi lahko bil dober primer sodelovanja prebivalk in prebivalcev od začetnih idej do izvedbe in zboristi si močno prizadevajo, da se bo to tudi zgodilo. Razstavo izbrane idejne rešitve parka trenutno selijo po šolah v Radvanju in Novi vasi, s pomočjo Društva arhitektov Maribor in projektne pisarne MOM pa bodo bdeli nad tem, da projekt ne bo ostal v predalu, pač pa se bo čim prej tudi začel izvajati.