Zbor SČS Studenci, 23.4.2015


Tudi Studenčani so ZA sodelovanje z mesno četrtjo

Po nekaterih zamerah, očitkih in slabi volji, so udeleženci zbora, predvsem delovna skupina za izgradnjo podaljška C. Proletarskih brigad ter svetniki MČ Studenci le našli skupni jezik. Dogovorili so se, da bodo probleme reševali skupaj, saj so le tako lahko močni in učinkoviti. Skupno se bodo lahko lotevali tudi drugih perečih tem, ki obremenjujejo krajane zelo degradiranih Studenc. Ne samo, da jih je na dva dela ločila že železnica, z izgradnjo mariborske »zahodne obvoznice«, so četrt še enkrat razpolovili. Na območju, kjer bi po programu morale delovati le manjše obrtne delavnice, nastaja ponekod prava industrijska cona. Tak primer je podjetje Ecolab, ki je iz majhne Lame zraslo v proizvodno podjetje, kamor dnevno dostavi in odpelje material ter proizvode ogromno število tovornjakov. Ti ne le, da predstavljajo veliko prometno, temveč  tudi (po mnenju krajanov in zato ustanovljene delovne skupine) okoljsko obremenitev. Ker podjetje deluje po sistemu »just in time«, se proizvodni material in izdelki odvažajo in tudi skladiščijo kar na kamionih. V okolju povzročajo hrup, nesreča izpred treh let, ko je iz cisterne iztekla manjša količina pripeljane tekočine in povzročila pravi preplah, pa krajanom vzbuja strah, da bi prišlo lahko do ekološke katastrofe v primeru prometne nesreče take cisterne ali pa napake na njej, kadar tudi po več ur ali pa celo noč čaka na dvorišču tovarne na praznjenje. Udeleženci bodo zato še vnaprej zbirali podatke o dejavnosti, preverili pa bodo tudi, če obstaja za širšo okolico tovarne varnostni načrt v primeru nesreče.

Prihodnjič se bodo na Studencih zbrali 7. maja, ob 18.00.