Zbor SČS Studenci, 26. 2. 2015


Kako lahko, če lahko, sobivajo družine in kemična industrija?

Minuli zbor Samoorganizirane četrtne skupnosti Studenci je zaradi tematike pritegnil peščico krajanov, ki so na njem sodelovali prvič. Iz razprave o podjetju Ecolab, ki je žal potekala brez napovedane predstavitve do sedaj zbranih dognanj, sta se izdvojila dva temeljna problema, ki skrbita okoliške prebivalce. Prvi problem je nevedenje, kako je v podjetju poskrbljeno za preventivo, varstvo pred možnimi nesrečami. Pretekli »incidenti« krajanov namreč ne polnijo z veliko mero zaupanja. Drug problem je transport v in iz podjetja, ki se vrši med stanovanjskimi hišami in je razlog za poškodbe na zasebni lastnini, predstavlja pa izjemno prometno nevarnost predvsem za otroke, ki jih v neposredni bližini živi kar precejšnje število. Krajani se tudi ne morejo strinjati, da prevozniki, ki zaradi različnih razlogov na pot ne odrinejo takoj, noči preživljajo neposredno na ulici ter s tem, ko prižigajo motorje bodisi zaradi hlajenja bodisi zaradi gretja, kalijo nočni red in mir. Udeleženci so mnenja, da je problematiko Ecolaba moč razrešiti. Delovna skupina se je tako okrepila za dodatna člana. Ti bodo pridobili vse potrebne informacije za začetek razreševanja problematike. Na zboru so delovno skupino v naporih podprli tudi ostali in se izjasnili, da bodo tudi pomagali po najboljših močeh, da se najde ustrezna rešitev – ali to pomeni sobivanje s podjetjem Ecolab ali kakšno drugo rešitev, pa bomo še videli.

Na zboru smo, kot je že v navadi, slišali, kakšne je napredek v aktivnostih v zvezi s pobudo o izgradnji podaljška Ceste Proletarski brigad, udeleženci pa so predelali tudi predlog akta o ustanovitvi Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD), ga potrdili in tudi podelili mandat svojemu delegatu v omenjenem svetu.