ZBORI Samoorganiziranih Četrtnih in krajevnih skupnosti
med 19. in 23. 1. 2015

Udeleženci zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS) Maribora vse pogosteje ugotavljajo, da veliko tem in problemov, ki jih obravnavajo, zadeva večino prebivalcev občine. Nastajajo vedno nove pobude, da bi se jih zato lotili skupaj. Že lansko leto so tako ustanovili mestno delovno skupino za komunalo, skupaj delujejo na problemu nedokončane južne obvoznice, neizgrajenem podaljšku Ceste Proletarskih brigad in hrupu na tej prometnici, v treh SČS pa so se povezali na problemu propadanja dreves v MČ. V SČS Center in Ivan Cankar pripravljajo postopek, po katerem bi javno opozarjali na packe v Mariboru, zato v delovno skupino, poimenovano Sramotilni steber, vabijo vse ostale SČS in SKS. Aktivno se ji že pridružujejo v SČS Radvanje. Na pobudo SČS Magdalena se ustanavlja tudi skupna delovna skupina za okolje. V SČS Nova vas ta delovna skupina deluje že skoraj dve leti, izvedla je že nekaj akcij, trenutno pa člani DS pripravljajo navodilo za prebivalce v večstanovanjskih objektih, kako se lotiti urejanja statusa parkirišč in drugih pripadajočih zemljišč ob objektih in ga bodo obravnavali na prihajajočem zboru.

V tem tednu vabijo prebivalce Maribora na zbore:

  • SČS Radvanje, v torek, 20. 1., ob 18.00, MČ na Lackovi 43 – »Kaj storiti za lepše Radvanje?«
  • SKS Pekre, v sredo, 21. 1., ob 17.00, Dom Kulture, Bezjakova 4 – Problematika vrtca Pekre, povabljena je ravnateljica, predstavnica Sveta zavoda in staršev ter odgovorna oseba z Urada za izobraževanje MOM.
  • SČS Center in Ivan Cankar v sredo, 21. 1., ob 18.00, ZPM, Razlagova 16 – povabljena je mestna svetnica iz te četrti
  • SČS Koroška vrata v četrtek, 22. 1., ob 18.00, MČ, Vrbanska 10 – neodzivnost komandirja policijske postaje na dopise v zvezi s problematiko javnega reda in miru v MČ
  • SČS Nova vas, četrtek, 22. 1., ob 18.00, MČ, Radvanjska 65 – kako urejati status parkirišč in drugih pripadajočih zemljišč v več stanovanjskih objektih.