DREVORED NA CESTI ZMAGE

Da je Cesta zmage ena najbolj luknjastih cest v mestu, je znano. Z investicijo v celovito prenovo asfaltne površine ter komunalne in komunikacijske infrastrukture pod njo, bo drugo leto prava zmagovalka. A zna se zgoditi, da ostane brez obstoječega lipovega drevoreda, ki jo krasi že skoraj stoletje. Strokovne ocene o stanju drevoreda v času snovanja projekta niso bile podane, tudi prebivalci svojega mnenja niso podali do zdaj - to so v njihovem imenu (če se tukaj podrazumeva logika našega političnega sistema) na nepravilen način storili v svetu Mestne četrti Tabor.

Na zboru SČS Tabor so udeleženi sprejeli sklep, da od svoje mestne četrti zahtevajo javno predstavitev celotnega projekta prenove Ceste zmage, saj menijo, da je bila komunikacija o projektu, še posebej o zelenih prvinah projekta, značilno neustrezna. A tudi s tako jasno in enostavno zahtevo imajo predstavniki ljudstva resne probleme, če ne razumejo ali nočejo razumeti, na kak način "v imenu ljudi in za ljudi" sploh delovati. Ker je bila v proces vpletena tudi Iniciativa mestni zbor, prilagamo spodaj odgovor nagovorjene moderatorke in administratorke spletne pošte zbora SČS Tabor, ki osvetli marsikaj.


Mestna občina Maribor
Mestna Četrt Tabor
Svet MČ Tabor

Podpredsednica sveta, ga. Marina Svečko

Maribor, 19. 6. 2017

Spoštovani,

13. junija ste kot podpredsednica Sveta na elektronski naslov samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Tabor poslali pismo kot odgovor na dopis zbora SČS Tabor, v katerem udeleženci zbora zahtevajo, da MČ Tabor organizira javno razgrnitev načrtov investicije obnove Ceste zmage. V njem ne naslavljate svojih sokrajanov, udeležencev zbora SČS Tabor, temveč administratorko njihove spletne pošte in Iniciativo mestni zbor (IMZ), zato menimo, da se moramo oglasiti s pojasnilom. Najprej s pojasnilom kdo je kdo, kaj je SČS in z njo v zvezi IMZ. Kljub temu, da se tudi v MČ Tabor krajani na zborih sestajajo že več kot tri leta, da se na vsakem zboru piše zapisnik, ki ga prejme tudi MČ, še vedno ni prepoznana vloga samoorganiziranih krajanov, ki jim je potrebno odgovarjati na zastavljena vprašanja. Ta še vedno naslavljajo na IMZ, katere aktivisti zbore le moderirajo, pišejo zapisnike in administrirajo njihovo spletno pošto.

Kaj je tokrat zamešalo pojme? Citiramo del vašega dopisa, ki ga tudi sami poudarjate z velikimi tiskanimi črkami:

»DNE 24.5. 2017 JE BIL V PROSTORIH URADA ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR (UKPP op.p.)IZVEDEN SESTANEK NA POBUDO VAŠE INICIATIVE. NA SESTANKU SO PREDSTAVNIKI PODJETJA LINEAL (PROJEKTANTSKO PODJETJE), KRAJINSKI ARHITEKT ROBERT GOSTINČAR IN PREDSTAVNIKA UKPP PODALI ARGUMENTE ZA ZAMENJAVO DREVOREDA S ČIMER SO SE PREDSTAVNIKI IMZ, GOSPA CILKA ŠUŠTERŠIČ, MAJA ŠUŠTERŠIČ IN DUŠAN BATIČ, STRINJALI IN ZAHVALILI ZA ARGUMENTE, KI JIH BODO PREDALI NAPREJ NA ZBORU IMZ KATEREGA OMENJATE V VAŠEM DOPISU. ŽALOSTI NAS, DA NISTE PREDALI INFORMACIJE NAPREJ, DA KOT PREDSTAVNIKI. IMZ NIMATE ZADRŽKOV O ZAMENJAVI DREVES, SAJ V DOPISU PIŠETE RAVNO NASPROTNO.
DAN KASNEJE, 25.5. 2017, JE POTEKALA SLAVNOSTNA SEJA MČ TABOR, NA KATERO SO BILI VABLJENI STANOVALCI IN IMZ. NA SEJI SEM PREDSTAVILA OBNOVO CESTE ZMAGE A MED ALI PO SAMI SEJI NI BILO VPRAŠANJA NA TO TEMO S STRANI UDELEŽENCEV.«

Na UKPP ni bil sklican sestanek na pobudo IMZ, temveč na pobudo mestne delovne skupine za drevesa samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (kratko MDS za drevesa), ki so se ga udeležili delegatki SČS Nova vas in SČS Magdalena ter delegat SČS Tabor. Vsebina sestanka je bila usklajevanje akcije »Posvoji drevo«, ki jo MDS za drevesa pripravlja, drevored na Cesti zmage pa je bil vključen naknadno, na pobudo zbora SČS Tabor. 

Dogovorjeni so bili z g. Dolencem, a so jih kmalu po začetku sestanka povabili v sosednjo, večjo pisarno, ker da »nas bo več«. Sestanek je nato res potekal tako kot pišete, le nekatera prikazana dejstva so se kasneje izkazala za lažna, navajam:

  1. da je bila izdelana ocena arboristke, ki navaja, da bo lipov drevored treba v nekaj naslednjih leti zamenjati, in da je bila to podlaga, da so projekt peljali naprej. Arboristka ocene sploh ni opravila, kar je sama potrdila tudi novinarjem Večera in Radia Maribor.
  2. na opozorilo MDS za drevesa, da na Zavodu za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) o posegu niso seznanjeni, so se prisotni le spogledali, kar je bilo razumljeno, kot da se na ZVKD sprenevedajo, a se je izkazalo, da so ga projektanti hote zaobšli, saj so vlogo za dovoljenje na ZVKD poslali šele dan po omenjenem sestanku, pa čeprav je v projektu (DIIP) zapisano, da posega zadeva tudi v varovano območje.
  3. da je Svet MČ Tabor podal soglasje k zamenjavi drevoreda (iz zapisnika 7. seje, 7. 4. 2016, je razvidno, da je MČ (kdo?) dala soglasje, še preden je o tem sklepal svet MČ).

Delegat SČS Tabor je na zboru predstavil argumente s sestanka, ki pa so jih udeleženci s protiargumenti zavrgli (in ga celo obtožili, da zastopa občino). Glavni argument krajanov je bil, da projekt obnove Ceste zmage prizadetim ni bil predstavljen. Vprašanje, zakaj so se potrudili in trem predstavnikom iz MDS za drevesa (ki nobeden ni osebno udeležen v zgodbi) projekt predstavili, niso pa ga predstavili prizadetim krajanom, je na omenjenem sestanku na UKPP zastavila tudi delegatka SČS Nova vas Cilka Šušteršič. Odgovor projektanta je bil, da »želijo debirokratizirati postopke«. Na dodatno vprašanje, zakaj so pri tem izključili javnost, pa je odgovoril, da »saj vemo, kako javna razprava podaljša postopke«.

In prav izključevanje javnosti je srž problema. In to še naprej počnejo tudi organi v MČ Tabor. Medtem ko ste se potrudili in natančno pojasnili postopke v zvezi s sporno obnovo administratorki spletne pošte SČS Tabor, zboru SČS Tabor na njihova dva poziva za razgrnitev načrtov investicije obnove Ceste zmage zainteresirani javnosti odgovarjate s »sporočamo vam, da smo vaše obvestilo prejeli in ga posredovali v nadaljnjo obravnavo. O morebitnih aktivnostih vas bomo obvestili.« Ena takih aktivnosti bi naj bila tudi svečana seja Sveta MČ Tabor, kjer ste na vabilu zapisali, kdo vse bo na njej nastopil (torej trio in pevski zbor), zdaj pa prebivalcem (in IMZ?) očitate, da niso imeli pripomb na vašo predstavitev obnove Ceste zmage, ki na vabilu sploh ni bila omenjena.

Očitno javnost, posebej še njeno participacijo v postopkih, dojemamo zelo različno. Medtem, ko nas v IMZ združuje prav prepričanje, da mora biti glas prebivalcev slišan in upoštevan, so za vas mnenja občanov relevantna le, če potrjujejo vaše zamisli in prepričanja. Na ta način so prizadeti prebivalci  ─ in javnost nasploh ─ še vedno le nebodigatreba, ki »zavlačuje postopke« in vam preprečuje izvajati vaše načrte, za katere ste očitno edini poklicani, najbolj pristojni in tudi najbolj usposobljeni. In dokler boste živeli v prepričanju, da vi najbolje veste, kaj ljudje potrebujejo, ne pa oni sami, bomo vsak na svojem bregu opazovali, kako se v Mariboru ob vsakem projektu znova in znova zatika. No, mi vsekakor nimamo namena zgolj opazovati.

Iniciativa mestni zbor
zanjo Urška Breznik