Zbor SKS Kamnica, 14. 1. 2015


Skupaj v boj z mlini na veter

Minulo sredo se je vabilu na zbor prebivalcev samoorganizirane krajevne skupnosti odzval predsednik svet KS Kamnica, Simon Hauptman, z namenom, da Kamničanom poda odgovore na vprašanja, na katera si v minulih razpravah niso znali ali mogli odgovoriti.

Razprava se je vrtela okoli najbolj perečih vsebin. V zvezi z nevarnimi prometnimi točkami bodo krajani, kot kaže, primorani sami ukrepati. Ceste, ki vodijo v zaselke Kamnice, so luknjaste, brez obcestne infrastrukture in nevarne. Ne obnavlja se jih, le nestrokovno krpa in postavlja opozorilne znake. Morda pa je vse povezano z izgradnjo kanalizacije, ki jo krvavo potrebujejo tako v Kamniški grabi kot tudi v Rošpohu. Odgovorni vedo, da obstoječe stanje zelo škodi tudi vodnim zajetjem mariborske občine, a vse ostaja pri obljubah. Tudi zaradi nenehnih obljub in zagotovil o izgradnji kanalizacije bo čez dve leti, ko stopi v veljavo zakon, ki zapoveduje povezavo na kanalizacijski sistem ali izgradnjo čistilne naprave, bo v prekršku dobršen del Kamničanov. 

Razprava se je iz uvodnega poudarka, da krajevna skupnost nima pristojnosti in ne denarja, v nadaljevanju prevesila v vzajemno željo, da poskusimo nekatere probleme skupaj nasloviti na odgovorne. Tako je zbor sprejel sklepe, s katerimi skupaj s KS Kamnica stopa v boj:

  • za razrešitev problematike izgradnje kanalizacije, ko bo župan pred krajani moral razjasniti, zakaj ostaja samo pri obljubah in kam se je izgubil rezerviran denar;
  • za izboljšanje komunikacijskih sistemov v Rošpohu, Kamniški grabi, na Urbanu, na Mediču, kjer se bo v ta namen apeliralo na skrbnike telekomunikacijske in internetne infrastrukture.

Udeleženci so predstavnikom lokalne oblasti še položili na srce, da v vseh procesih sodelovanja pravnimi in fizičnimi osebami resnično poslujejo transparentno, ne glede na to, ali zakonodaja tako predpisuje ali ne, ter tako odpravijo stare prakse, ki med ljudi vnašajo razdor in nezadovoljstvo.