O smeteh, mobilnosti, zdravem bivanjskem okolju
in želenih sistemskih spremembah na lokalni ravni

Najava zborov samoorganiziranih skupnosti od 9. 9. do 13. 9. 2019

Po poletnem premoru so se prebivalci mesta ponovno začeli dobivati na zborih samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS).  Večina zborov bo nadaljevala s temami, ki so jih načeli pred poletjem,  udeleženi pa bodo veseli vsake dodatne pomoči. Če torej želite ustvarjati vsem bolj prijazne in povezane soseske, imate v tem tednu na Volvo kar šest zborov SČKS.

  • SČS Magdalena: torek, 10. 9. 2019, 18.00 >> MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
  • SČS Radvanje: torek, 10. 9. 2019, 18.00 >> MČ Radvanje, Lackova 43
  • SČS Tabor: sreda, 11. 9. 2019, 18.00 >> MČ Tabor, Metelkova 63
  • SČS Center in Ivan Cankar: četrtek, 12. 9. 2019, 18.00 >> Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
  • SČS Koroška vrata: četrtek, 12. 9. 2019, 18.00 >> OŠ Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska cesta 10
  • SČS Studenci: četrtek, 12. 9. 2019, 18.00 >> MČ Studenci, Erjavčeva 43

V torek, se bosta odvila zbora v MČ Magdalena in MČ Radvanje. SČS Magdalena je pred poletjem prejela precej površen odgovor MOM na strokovno razdelan dopis prebivalcev stanujočih v kareju med Jezdarsko, Žitno, Žolgarjevo in Betnavsko, v katerem so opozorili na potrebo po ohranjanju zelene površine na trenutni lokaciji zapuščenega gradbišča, ki je v lasti DUTB. Zagotovo se bo tema nadaljevala tudi tokrat. Zboristi v SČS Radvanje bodo vztrajno nadaljevali z debato o problematičnosti nove proge avtobusa številka 18, ki  predvsem starejšim prebivalcem Radvanja in Peker precej greni življenje.

V sredo se bo odvil zbor v MČ Tabor.  Pred poletjem so govorili o zaprtju zbirnega centra za odpadke na Streliški. Skrbelo jih je, da bodo smeti ponovno končale v naravi. MOM in Snago zato pozivajo naj odpre še en zbirni center na desnem bregu Drave. Dopis naj bi v mesecu septembru zaokrožil po vseh zborih SČKS, nato bo odposlan.

V četrtek zborujejo SČS Center in Ivan Cankar (ZPM, Razlagova 16), SČS Koroška vrata (OŠ Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska cesta 10) ter SČS Studenci (MČ Studenci, Erjavčeva 43). Zagotovo bosta ena izmed ključnih tem na vseh šestih zborih poletna sestanka delovne skupine, sestavljene iz delegacije zboristov ter predstavnikov MOM, ki obravnava 66 zahtev iz dokumenta Skupaj za skupno, ki so ga pred minulimi volitvami županov sestavili udeleženci zborov SČKS.