Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 17. 11. 2016


Javno-zasebna partnerstva

Na tokratnem zboru smo kar nekaj časa posvetili javno-zasebnim partnerstvom, ki v našem korupcijskem okolju niso nič boljša od privatizacije. Javno-zasebna partnerstva bi bila lahko uspešna le s strožjo regulativo, kar pa je težko doseči ob predpostavki, da mora biti trg popolnoma svoboden. Zbor zato podpira SSVUJD, da si podrobno pogledajo razpis o javno-zasebnem partnerstvu za energetsko sanacijo šol in dvoran. Problem vidijo predvsem v tem, da se občina ne prijavlja na razpise za evropska sredstva in tako ta pridejo v roke zasebnikom, ki sklepajo partnerstva z občino.

Udeleženci in udeleženke so z veseljem pozdravili novo izdajo Četrtinke in izpostavili pomembnost glasila, ki z novičkami o delovanju na drugih zborih povezuje občane in občanke v skupnem boju, jih informira in ponuja nove rešitve pri ukvarjanju s podobno lokalno problematiko.

Na zboru smo tudi spisali dopis v katerem smo zahtevali, da spremembe oz. nove ureditve v prostoru ne smejo poslabšati stanja prebivalcem ali zmanjševati že pridobljene kvalitete življenja. Prav tako je pomembno, da so v pred postopek vključeni vsi, kot stranke v postopku. Dopis smo poslali v razpravo vsem zborom in po morebitnih pripombah ga bomo poslali pristojnim organom.