Zbor SČS Magdalena, 6. 10. 2015


Kako se vozniki odzivajo in znajdejo v Conah 30?

Torkovo srečanje prebivalcev v Magdaleni je bilo precej okrnjeno. Morda je bil za to kriv dež, morda pa kaj povsem drugega. Če bi vedeli, bi povedali. Predvsem pa bi Magdalenčanke in Magdalenčane nagovorili s številnimi razlogi, zakaj je vsak drugi torek fajn priti v Pekarno, se sestati s sokrajani in se pogovoriti o aktualni problematiki, skupaj poiskati rešitve, pa tudi pohvaliti, kaj je v našem okolju dobrega.
Na tokratnem zboru smo govorili o pobudi za cono 30 na Trgu revolucije, ki smo jo posredovali Uradu za komunalo, promet in prostor ter o izkušnjah s cono 30, ki dobra dva meseca že velja na območju med Ljubljansko, ulico Pariške komune, Gorkega in Ob Železnici ter na Preradovičevi. Izpostavili smo določene pomanjkljivosti in neustrezno signalizacijo. Posebej smo se dotaknili Preradovičeve in slabe urejenosti pešpoti. Omejena je bila tudi vozniška kultura in upoštevanje predpisov na naših cestah ter verjetnost, da so vozniki preslabo informirani o aktualnih cestno prometnih predpisih in signalizaciji, kot npr. vožnja v krožiščih in v conah 30.


Beseda je nanesla tudi na razmere v Železničarski koloniji, ki je je sicer kulturni spomenik a izgleda, kot da lastniki, občina in država ne prepoznavajo velike vrednosti objektov in z njimi ne ravnajo v skladu z določili varstva kulturne dediščine.
Za konec pa še to, da na zapuščeno gradbišče sredi naše mestne četrti nismo pozabili, še vedno si prizadevamo za njegovo ureditev, nujno pa je, da se nam pridružijo okoliški prebivalci.