Zbor SČS Studenci, 23. 6. 2016


MODERNIZACIJA EKOLOŠKIH OTOKOV

Na zadnjem zboru so Studenčani najprej poročali o delu v delovnih skupinah. V SSVUJD se trenutno pripravljajo na sojenje, ki bo potekalo v četrtek, 14. julija, na katerem bo pričal tudi njihov delegat. Glede nevarnega železniškega prehoda pa so se odločili, da dopis pošljejo na občino po poletnih počitnicah.

Sledila je razprava o ekoloških otokih, saj si na Studencih želijo, da bi o njihovi neurejenosti razpravljali tudi na drugih zborih. Pričakovali so, da se bo na zboru oglasil krajan, ki je na četrtnem svetu v zvezi z ekološkimi otoki izpostavil enake probleme kot so ti, o katerih razpravljajo na zboru. Snaga odvaža smeti enkrat na teden, vendar se kesoni hitro napolnijo. Zaradi preveč odpadkov se ob kesonih nabirajo smeti, veter pa razpihuje zlasti papir in plastiko. Ekološki otoki so v novih naseljih drugače urejeni – kesoni so zaščiteni z betonskim zidom, nad njimi pa je mreža, ki onemogoča, da bi veter razpihoval smeti. Zaradi počitnic so se odločili, da bodo razpravo o ekoloških otokih nadaljevali v jeseni na prvem zboru, ko se bo plakatiralo, zato lahko pričakujejo tudi več ljudi.