Javno pismo


Javna razprava in argumentacija odločitev

Mariborčani naj se ne vtikajo v proračun. To bi lahko rekli ob branju poslovnika Mestne občine Maribor (MOM), ki je bil spremenjen pod županom Kanglerjem, župan Fištravec pa ga je v tej obliki ohranil.

Poslovnik je namreč napisan tako, da občanom na vseh korakih ovira vpogled v javne zadeve, predvsem pa onemogoča javno razpravo v času sprejemanja proračuna. Roki za razpravo so absurdno kratki, praktično vsi postopki pa na tak ali drugačen način tečejo po skrajšanem postopku. Posledično občina ne posluje transparentno, za svoje odločitve ne podaja razlogov, kratki roki pa otežujejo obravnavo predlogov ne le prebivalstvu, ampak celo svetniškim skupinam.

Zaradi tega so nekateri zbori samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČKS) ter aktivisti Iniciative mestni zbor (IMZ) oblikovali združeno delovno skupino za lokalno samoupravo. Ta delovna skupina je pripravila in mestnim svetnikom poslala gradivo, ki ureja poslovnik mestnega sveta MOM tako, da bo omogočala vključevanje v postopek odločanja o proračunu širši javnosti. Predlog vsebuje daljše roke, ki so že bili v veljavi pod županom Sovičem, vključuje pa tudi pogoj, da župan in mestni svetniki svoje odločitve v zvezi s predlogi iz javne razprave argumentirajo in javno objavijo.

Takšna argumentacija, kot tudi možnost vključevanja javnosti v razpravo o proračunu, neposredno vplivajo na dvig demokratične kulture. Številne študije govorijo o tem, kako transparentni, enostavni in razumljivi postopki, pri katerih so odločitve jasno razložene, vodijo v večje zaupanje občanov do svojih izvoljenih predstavnikov, v demokratični proces in demokracijo samo. Predlogi združene delovne skupine za lokalno samoupravo so v soglasju z vsemi relevantnimi zakoni, sledijo priporočilom Instituta za lokalno samoupravo, na koncu koncev pa predlagane izboljšave že uporabljajo v mnogih drugih mestih.

Morda bi bil čas, da o demokraciji nehamo le govoriti, ampak jo dejansko začnemo izvajati?

 

***
Gradivo: Predlog sprememb poslovnika mestnega sveta MOM