Novica STA - Maribor, 24. 2. 2015


V Mariboru se je samoorganiziral svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Maribor, 24. februarja (STA) - Mariborčani, združeni v samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti, so oblikovali svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki naj bi bdel nad delom javnih podjetij. Na današnji prvi seji, ki bo potekala v prostorih Tkalke, se bo najprej lotil pregleda poslovanja Mariborskega vodovoda.

Predlog za ustanovitev sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin je nastal v okviru zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti, katerih pobudnik je Iniciativa mestni zbor (IMZ). Po dveh letih delovanja takšnih zborov, na katerih občani razpravljajo o svojih težavah, so sodelujoči sklenili, da je treba storiti korak naprej na področju javnih podjetij, katerih delovanje ima na meščane in meščanke neposreden in velik vpliv.

Po besedah koordinatorja aktivnosti na tem področju Rajka Kotnika bi morala takšen svet ustanoviti občina, saj to določa zakon o javnih gospodarskih službah. A na Mestni občini Maribor za to ni bilo posluha, pa čeprav so samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti že lani za občino izdelale predlog odloka o ustanovitvi sveta za varstvo potrošnikov javnih dobrin. Zato so se odločili, da sami ustanovijo takšno telo. "Ustanavljamo svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ker tega ni storil mestni svet na predlog župana," je za STA povedal Kotnik.

Vsebinsko se bo svet, ki ga sestavljajo po en predstavnik iz vsake samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti, najprej osredotočil na področje komunale. "Želeli bi z našimi ugotovitvami prispevati k temu, da bi se razširil civilni nadzor nad tem, kaj se počne na tem področju. Tu gre za kar velike vsote denarja, ki jih vplačujemo preko položnic občani in se zelo neracionalno porabljajo. Skozi takšen nadzor želimo pritisniti na odgovorne, da se začno gospodarno obnašati in da v pravi smeri razvijajo dejavnost," je povedal Kotnik.

Na današnji prvi seji imajo na dnevnem redu razpravo o poslovnem poročilu javnega podjetja Mariborski vodovod za leto 2013. "Že iz samega dokumenta izhaja kup nepravilnosti in neracionalnosti," je ocenil Kotnik.

Svoje ugotovitve bodo glede na to, da na občini nimajo sogovornika, posredovali javnosti. Če bo potrebno, bodo o njih po besedah Kotnika obvestili tudi organe pregona ali Komisijo za preprečevanje korupcije. "Naredili bomo vse, da bi ljudi pripravili do tega, da bi začeli drugače gledati na to, kako se porablja njihov denar," je dodal.

foto: Mariborski vodovod, maribor24.si

ase/ako