Zbor SČS Magdalena, 14. 6. 2016


"Nemočne" občinske inšpekcijske službe

Na tokratnem zboru SČS Magdalena so udeleženke obravnavale dopis, ki ga je mestna četrt samoiniciativno posredovala samoorganiziranemu zboru. Gre za odgovor medobčinskega inšpektorata v zvezi s problematičnimi točkami v Magdaleni, na katere je mestna četrt opozarjala s svojim dopisom omenjenemu inšpektoratu. Opozorili so na propadajočo hišo na Jezdarski, na hišo v prav tako slabem stanju pri Hoferju, na zapuščeno gradbišče in na še eno območje, kjer bi bil poostren nadzor potreben. Iz inšpektorata so dobili navedenih nekaj odlokov in odgovor, da jim ukrepanja in sankcioniranja neustreznega ravnanja ne omogočajo. Odgovor je odličen dokaz tega, da je odlok o javnem redu in miru, za katerega si udeleženke in udeleženci samoorganiziranih zborov prizadevajo že dalj časa, več kot potreben. Udeleženke so nadaljevale s pogovorom o tem, da bi bilo smiselno probleme nasloviti na višje instance, saj če občinske službe nimajo pristojnosti, jih morebiti imajo državne, zato so se dogovorile, da se obrnejo nanje. Nadaljevale so s temo mestne delavne skupine za promet, ki se je sestala v zaletku meseca in je že odposlala 3 dopise z namenom, da se informirajo o aktualnih infrastrukturnih projektih, odgovorov trenutno še niso prejeli. Govorile so tudi o pobudi, ki so jo SČKS v prejšnjem tednu posredovale županu in mestnim svetnikom, da se MOM razglasi kot TTIP prosta cona in z veseljem ugotavljale, da do zdaj zadeve doboro tečejo. Pobudo sta že podprla mestni svetnik in svetnica, prav tako je po neuradnih informacijah župan temo že predlagal kot točko dnevnega reda naslednje seje mestnega sveta, ki bo v koncu junija. Na koncu sta moderatorki še povabili udeleženke na piknik ob zaključku sezone, katerega se bodo vse z veseljem udeležile. Naslednjič, tokrat zadnjič pred poletno pavzo in piknikom, se v Magdaleni dobijo v torek, 28. 6.