Zbor SČS Nova vas, 3. 9. 2015


V Novi vasi pričeli tako, da so pogledali nazaj

V Novi vasi smo se po poletnem oddihu ponovno zbrali in osvežili spomin na preteklo delovanje, uspešne delovne akcije in plodna prizadevanja za boljše bivanjsko okolje v naši mestni četrti. Ugotovili smo, da so spremembe že vidne, da nam skupaj uspeva premikati meje in vzpostavljati dialoge tam, kjer je to bilo pred časom še nemogoče.

Pridružilo se nam je nekaj novih obrazov in skupaj smo znova problematizirali urejenost pešpoti ob pekrskem potoku, neizkoriščen potencial taborske tržnice, seznanili smo se z delovanjem samoorganiziranega sveta za varovanje uporabnikov javnih dobrin. Dogovorili smo se, da do naslednjega zbora poizvemo o dopisu, ki je bil poslan upraviteljem blokov v zvezi s knjižno ureditvijo funkcionalnih zemljišč in pripravimo osnutke dopisov, ki jih bomo poslali mestnemu redarstvu, mestni četrti in policiji. Strinjali smo se namreč, da bi redarstvo moralo večkrat kontrolirati neustrezno parkirane avtomobile na našem območju, da mnogo prometne signalizacije še vedno ni ustrezno obnovljene ter da obratovalni čas nekaterih lokalov krati spanec mnogih prebivalcev. Zadeva z obratovalnim časom je še posebej kritična, saj je ne določa noben odlok, ni veljavnega zakona o javnem redu in miru, kar pomeni, da ni instance, na katero se v zvezi s tem lahko oprimemo ali sklicujemo.

Čez 14 dni, v četrtek, 17. 09., se ponovno dobimo in se pogovorimo, kaj smo novega opazili v našem okolju, kje vidimo slabosti in kje potenciale, ter skupaj razvijemo načrte za realizacijo.