Zbor SČS Pobrežje, 13. 9. 2017


Nič se ne zgodi samo od sebe

Da problemi ostanejo, če se jih ne lotiš rešiti oz. se ponovijo, če se zadeve ne lotiš ustrezno, je bilo očitno na tokratnem prvem jesenskem zboru samoorganizirane četrtne skupnosti na Pobrežju. Kljub temu, da so se razpravi priključili spet novi udeleženci, problematika v tej četrti ostaja v povsem enakih okvirih kot do sedaj: promet, okolje, sobivanje.

V reševanje pomanjkanja parkirnih prostorov na Ulici bratov Greifov se bo morala vključiti mestna četrt, da lahko pobudniki računajo vsaj na delno ugodno rešitev, ki jo je občina pripravljena izvesti. Pristojni urad namreč sporoča, da se v iskanje soglasja med sosedi, kar je tokrat ključno za to, da se karkoli zgodi, ne bodo sami spuščali in naj to uredi mestna četrt. Če se bodo tamkajšnji prebivalci odločili, da se na svojo četrt obrnejo po pomoč, bomo lahko lepo videli, koliko je ožja lokalna skupnost okretnejša pri komunikaciji s sokrajani.

Udeležence je tudi zmotilo, da avtobusna linija št. 13 ne obratuje v soboto popoldne in celo nedeljo, da se na Puchovi kljub posredovanju zbora in mestne četrti še zmeraj ni popravila klančina na prehodu kolesarjev in pešcev čez cesto nadvozu nad hitro cesto, ki je pravzaprav nekje 30-centimetrski prosti pad s pločnika na cestišče. Hrup z železnice ostaja odprta rana, ki je to vroče poletje postala še bolj skeleča. Napotke, kako se znebiti vran, ki so iz bližnje okolice pregnale že vse ostale ptice ali pa so jih enostavno pokončale, bodo udeleženci zbora poiskali pri poznavalcih ptic. Že sedaj pa so skoraj gotovi, da je rešitev možna, če svoja dejanja spremenimo ljudje. Enako vsaj delno velja za stolpnico na Greenwichu, kjer na mirno življenje že tako vpliva veliko število zunanjih dejavnikov, zato bi si tam želeli, da za začetek vsaj sosed sosedu ne dela sivih las. O tem, kaj je primerno, kaj dovoljeno, kaj zaželeno in kaj mogoče v Stražunskem gozdu, pa naslednjič, v sredo 27. septembra.