Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 30. 6. 2016


Kar tako se ne damo!

Na samoorganiziranem zboru je bilo še enkrat treba obravnavati odvoz odpadnega materiala, ki od čiščenja okolice tretjega ribnika v mestnem parku še vedno ni bil odstranjen. Snaga in MOM se izgovarjata, da območje ni v njuni pristojnosti, saj gre za zasebno lastnino, ki je v lasti Športnih objektov Maribor. Krajani imajo izgovarjanj dovolj, zato bodo poslali prijavo na medobčinski inšpektorat. Tudi glede poškodovane električne napeljave na zahodni strani ribnikov se nič ne premakne. Problematično je to, da občina obljublja, da bo poskrbela za to manjkajočo razsvetljavo, skupaj z ostalimi področji, potrebnimi sanacije. Zato bodo otroci tudi to zimo v šolo in iz nje mimo ribnikov hodili v temi. DS se zavzema tudi za to, da bi se očistil preostali del kanala meteornih voda v zgornjem delu mestnega parka.

V Košakih so se znašli na mrtvi točki. Zavzemajo se za postavitev pločnika, ki ga mnogi krajani podpirajo, vendar je zadeva s praktičnih vidikov težko izvedljiva. Izpostavili so tudi problem salonitnih plošč, ki jih odlagajo v bližnjih gozdovih.

Udeleženci na zboru so se odločili, da se bodo sestajali tudi med počitnicami, če bo potrebno. Ne bodo obupavali, temveč še naprej delali in se zavzemali za boljšo kvaliteto življenja v mestu.