Zbor SČS Nova vas, 16. 3. 2017


V boj za drevesa, ki jih je v Novi vasi vse manj

Na tokratnem zboru v Novi vasi, so ponovno govorili_e o kar nekaj temah. Kot prva točka dnevnega reda je bila v obravnavi dobra vest z obale, kjer za vožnjo skozi predor Markovec ne bo več potrebna vinjeta in bo za lokalni promet lažje skombinirati svojo vozno traso brez skrbi. Že kar nekaj časa Pobrežani_ke, s podporo vseh ostalih, opozarjajo na neustrezno potrebo po vinjeti na cesti, ki ni deklarirana kot avtocesta, niti ni v celoti v državni lasti. Sofinancirala jo je namreč MOM z namenom razbremenitve Pobreških in ostalih mestnih cest, saj tako promet iz enega dela Maribora v drugega poteka po hitri cesti. Upajo, da bo tokrat, po enem že razrešenem primeru, uspelo tudi v Mariboru, saj gre za rešitev za vse, ki Maribor prečkajo v smeri sever – jug. Govorili_e so tudi o minulem, drugem mestnem zboru in tam sprejetih sklepih. Veseli_e so simpatične ideje za novo akcijo glede zelenih površin. Lani so namreč opozarjali_e na posekana in nenadomeščena drevesa z akcijo »Tukaj je nekoč raslo drevo«, leto pa se lotevajo nove, »Posvoji drevo«. Ideja je, da v svoji okolici poiščejo donatorje_ke, ki bi drevesa bili pripravljeni darovati, in ljudi, ki bi jih posvojili in tako zanje skrbeli v začetni fazi rasti, ko se drevesa navajajo na novo okolje. Dogovorili_e so se, da pripravijo osnutek dopisa, ki bi ga naslovili_e na firme v četrti in poiščejo naslove potencialnih donatorjev_k. Pri pripravi načrta akcije se bodo obrnili_e na arboriste_tke, kasneje pa še na občino, da v akcijo morda stopimo skupaj. Nove informacije so se pojavile v zvezi z odposlanim predlogom sprememb nastajajočega stanovanjskega zakonika.

Udeleženci_ke so govorili_e so tudi o novih postavkah na položnicah in o ravnanju z odpadki, kar bo tema 3. mestnega zbora v maju.