Zbor SČS Nova vas, 7. 1. 2015


Ponosni so na akcije, ki so jih organizirali, opravili so koristno družbeno delo,
ob tem preživeli skupaj nekaj časa in krepili novo nastajajočo skupnost

Zbor v novi vasi je bil tokrat nekoliko drugačen. V prvi polovici, sta se prebivalcem pridružili Marta Gregorčič in Sabina Jelenc Krašovec iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki pripravljata poglobljeno študijo participacije in direktne akcije občanov na primeru dobre prakse Iniciative mestni zbor oziroma Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih zborov. Udeleženci so poročali, da opažajo spremembe v okolju, ki so sicer na videz minimalne, a zavedajo se, da stvari ni mogoče spremeniti čez noč. Ponosni so na akcije, ki so jih organizirali, opravili so koristno družbeno delo, ob tem preživeli skupaj nekaj časa in krepili novo nastajajočo skupnost. Zadovoljni so z večjo odzivnostjo občinskih organov ter s svojo vztrajnostjo, veseli jih tudi povezovanje z drugimi SČS in občutki, da si medsebojno pomagajo.

Nadaljevali so s pogovorom o eksperimentalnim prometnem režimu v okolici Stantetove in složno sklenili, da način, na katerega je bil ta vzpostavljen ni bil ustrezen, pav tako pa ni ustrezno urejen dovoz z druge strani. Odločili so se, da na Urad za komunalno promet in prostor, MČ Nova vas in upravljalce okoliških blokov posredujejo svoje nestrinjanje in zahtevo po spremembi.

Prebran je bil tudi dopis glede parkiranja in prometne varnosti v Novi vasi, ki so ga prebivalci potrdili in bo naslovljen na Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter Urad za komunalo, promet in prostor. Zadnje minutke pa so udeleženci izkoristili za predstavitev akcije »pogrešano drevo«, ki bi ga izvedli spomladi skupaj z drugimi četrtmi in opozorili na manjkajoča drevesa. Sklenili so tudi, da upravljalcem večstanovanjskih stavb pošljejo sporočilo, da opažajo neustrezno in nestrokovno obrezovanje dreves širom MČ Nova vas in k temu priložijo Odlok o zelenih površinah, kjer je dobro razloženo, kako bi morali vzdrževat drevesa in ostale zelene površine.

Naslednji zbor SČS Nova vas bo v četrtek, 22. 1. 2016 ob 18. uri v dvorani MČ Nova vas.