Zbor SČS Studenci, 31. 3. 2016


Tokrat informativno

Na Studencih se je minuli četrtek v skrajšani obliki odvrtel zbor bolj informativne narave. Delegat SSVUJD je poročal o prvem naroku v tožbi JP Mariborski vodovod proti koordinatorju SSVUJD Rajku Kotniku, na katerem se je predočilo dodatna gradiva, za naslednjo obravnavo pa določen 12. maj. Tudi na mestni četrti podpirajo načrt, da bi se sklicala seja sveta MČ, na kateri bi se skušali dogovoriti o načrtu, kako dalje pritiskati z izraženo voljo Studenčanov (v obliki peticije in zbranih podpisov), da se Studence prometno delno razbremeni s podaljškom Ceste proletarskih brigad mimo Qlandie in priključitvijo na Limbuško cesto izven strnjenega naselja. Zato ne čudi, da je prav promet ena izmed tem, o kateri bi želeli razpravljati z ostalimi udeleženci zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti, ko se bodo prvič srečali v maju.
Tudi udeleženci zbora SČS Studenci so mnenja, da na trg Leona Štuklja, v prostore nekdanje SDK sodijo kulturne vsebine, ki bodo povišale utrip mesta in menijo, da bi se za dispečerski center zagotovo našla kakšna druga lokacija kot ta, ki pa je zelo primerna za umetnostno galerijo. 

Naslednji zbor: četrtek, 14. 4. 2016