Zbor SČS Radvanje, 16.9.2014


Radvanjčani zaradi kanalizacije v akcijo

Na nedavnem zboru Samoorganizirane četrtne skupnosti Radvanje je bila v ospredju vnaprej najavljena tema nedelujoče kanalizacije ob Pohorski ulici, kjer vsako leto ob nalivih na plano pridre meteorska voda, ki pa s sabo nosi še odurno in smrdljivo nesnago. Odplake drejo dobesedno mimo vhodov hiš, poplavljajo dvorišča in vrtove.

Vprašanja, ki so se udeležencem postavljala, ko so prizadeti opisovali situacijo, ki jo sicer vsi dobro poznajo, so bila: kako je možno, da po cestah dre meteorska voda skupaj s fekalijami, ko pa zakon nalaga, da je odplavljanje enega in drugega ločeno? In kako je možno, da so jarki, v katere bi se morala zlivati odvečna voda, ob nalivih suhi? Ali loputi, ki sta postavljeni na dveh točkah, sploh delujeta? Zakaj pristojni ne ukrepajo?

Oškodovani se že leta trudijo vzpostaviti dialog z odgovornimi in se dogovoriti o rešitvi, a zaman. V upanju, da se situacija, ki ne pritiče športno-turističnemu centru mesta in, še več, povzroča nevšečnosti in gmotno škodo prebivalcem, končno reši, se je na zboru oblikovala delovna skupina. Ta odgovornim ne bo več prizanašala in v naslednjih dneh načrtuje konkretno akcijo.

Tudi v nadaljevanju se je zbor ukvarjal z vprašanji, ki niso nova – le obljubljenih oziroma dogovorjenih odgovorov in rešitev s strani odgovornih institucij in oseb do tega trenutka niso prejeli.

Naslednji zbor se bo zgodil v torek, 30. septembra ob 18.00, v MČ Radvanje