Zbor SČS Tabor, 26. 11. 2014


Naj se javi, kdor razume delitev porabe toplote za ogrevanje

Zima bo zdaj zdaj tukaj in v Mariboru se spet odpira vprašanje ogrevanja v večstanovanjskih zgradbah. Tokrat na Taboru. Kot je bilo sklenjeno na zadnjem zboru prebivalcev samoorganizirane četrtne skupnosti Tabor, se je vabilu na razpravo o učinkovitem, racionalnem in ekonomičnem ogrevanje odzval Mitja Dolinšek iz Energetike Maribor.

Da so energetska sanacija stavbe, uporaba ventilov za reguliranje gretja, pravilno zračenje prostorov ter uporaba radiatorjev izključno za namene ogrevanja temeljni načini, kako zagotoviti želeno toploto ob normalni porabi energije, so udeleženci že vedeli. Zato se je razprava hitro premaknila na že znan teritorij – področje delitve porabe in zaračunavanje le te. Prav tako kot v Novi vasi tudi na Taboru ljudje ne morejo razumeti, zakaj sami nikakor ne morejo kontrolirati porabe na način, da bi jo lahko primerjali z obračunano. Razlike so namreč neverjetne, zadovoljivega odgovora pa ni. Dolinšek kot problem izpostavi odčitavanje porabe s pomočjo delilnikov, ki bi morali meriti dogajanje na daljši rok, pa se dogaja, da so meritve o deležu porabe na posamezno stanovanjsko enoto večkrat opravljene v enem dnevu. Na tak način ni možno pridobiti realne slike o tem, kako so se ljudje v posameznem bloku greli čez cel mesec. Drug problem ostaja še datum odčitavanja porabe toplote, ki se zaradi Mariborskega vodovoda izvaja 24. v mesecu, namesto zadnjega, kot to počnejo ostali. Tako dejstvo, da se mariborska javna podjetja, katerih primarna naloga je zagotavljanje najkakovostnejših storitev za najnižjo možno ceno, ne morejo dogovoriti, kako sodelovati javnosti v prid, spravlja v obup tudi ljudi na Taboru.
Nedvomno bodo morali na zagovor v SČS Tabor še predstavniki Merilne tehnike. Komu pa služijo kolobocije v obračunavanju porabe energije in kdaj bodo mariborska komunalna podjetja dejansko začela delati v javnem interesu – s tem se ukvarja mestna delovna skupina za komunalo.
Delovna skupina za manjkajoča drevesa, ki se je sestala z arboristkama, da bi pridobili potrebne informacije, kako se celostno lotiti problema izginjanja dreves v četrti in v mestu, je od udeležencev dobila zeleno luč pri predlogu, da se problema lotijo združeni s tistimi četrtnimi skupnostmi, ki na svojem področju prav tako opažajo, da se za drevesa, ki jih je treba iz takšnih ali drugačnih razlogov odstraniti, vse redkeje najde nadomestilo.

Naslednjič se zbor sestane v sredo, 10. decembra ob 18.00, spet v prostorih MČ Tabor.