Zbor SČS Koroška vrata, 5.3.2015


Neodzivnost poristojnih in krajanov

Na tokratnem zboru so udeleženke in udeleženci potrdili akt o ustanovitvi Samoorganiziranega sveta za varstvo javnih dobrin v MOM in za delegata ter predstavnika mestne četrti Koroška vrata potrdili Aleša Doverja. Debatirali so o pobudi in predlogu Delovne skupine za drevesa iz SČS Tabor, vendar ga niso sprejeli, saj se je nekaterim zdela cena posameznega drevesa previsoka in nekatere informacije v dopisu vprašljive. Dogovorili so se, da se bodo o predlogu zedinili na naslednjem zboru, ko si bodo podrobneje prebrali dopis. Kljub temu pa so se strinjali, da bi morala občina bolj nadzirati in skrbeti za okolje, saj opažajo, da tudi v njihovi četrti Urad za komunalo, promet in prostor premalo pozornosti posveča drevesom in okolici. Takšno nepotrebno obrezovanje in podiranje dreves kaže na naš slab odnos do narave. Velik problem je tudi slaba obiskanost zborov, zato so razmišljali, da bi povabili koga izmed občinskih uradnikov in določili konkretno temo, ki bi zanimala in pritegnila čim večje število ljudi. Nujno se bodo morali dogovoriti tudi o tem, kaj bodo naredili glede neodzivnosti komandirja in predsednika mestne četrti Koroška vrata, saj kljub poslanim dopisom nobeden od njiju na kaže pripravljenosti, da bi se želela sestati s člani zbora.

Naslednji zbor bo potekal izjemoma čez štiri tedne v četrtek, 2. 4. 2015, na Vrbanski 10.