Veseli december na zborih samoorganiziranih skupnosti
manj prazničen

Najava zborov SČKS od 2. 12. do 6. 12. 2019

Kot vsak drugi torek, vas vabijo sokrajanke in sokrajani na zbora dveh samoorganiziranih četrtnih skupnosti, v SČS Magdalena (Infopeka, Ob železnici 16) in v SČS Radvanje (MČ Radvanje, Lackova 43). V sredo boste dobrodošli na zboru samoorganizirane krajevne skupnosti (SKS) Pekre, ki se vsako prvo sredo v mesecu sestaja v Domu kulture na Bezjakovi, v četrtek pa v prostorih ZPM na Razlagovi 16, kjer se vsakih štirinajst dni sestajajo skupaj prebivalke in prebivalci SČS Center in SČS Ivan Cankar. Vsi zbori bodo tudi tokrat z delom začeli ob 18.00 in ga zaključili najkasneje v dveh urah.

Čeprav je december in je mesto dodatno razsvetljeno, na zborih ne bodo praznovali, saj je problemov v Mariboru preveč in se prepočasi rešujejo, da bi si lahko privoščili oddih, povedo udeleženke in udeleženci. In problemi, ki pestijo Mariborčane in jih na zborih SČS in SKS izpostavljajo, niso malenkosti, ki motijo »nergače«, temveč so to teme, ki zaslužijo resno obravnavo in rešitve. Prebivalke in prebivalci tega mesta namreč sami najbolje vedo, kaj v lastnem bivanjskem okolju funkcionira, kaj moti in kaj bi bilo treba spremeniti. Ker več glav več ve, vabljeni, da se jim pridružite.