Po sedmih letih se vendarle premika tudi
pri sodelovanju ljudi in predstavniki ožje lokalne skupnosti

Najava zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti od 9. do 13. 3. 2020

V tem tednu bosta dva zbora samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS), oba v četrtek, s pričetkom ob 18. uri.  V učilnici OŠ Prežihovega Voranca na Gosposvetski 10,  se bodo zbrali prebivalke in prebivalci Koroških vrat, v prostorih Zveze prijateljev mladine na Razlagovi 16 pa prebivalke in  prebivalci dveh četrti, Centra in Ivana Cankarja. Lepo vabljeni, da se jim pridružite, da s svojim razmišljanjem in aktivnostjo pripomorete k reševanju problemov, s katerimi se v četrtih srečujete in jih, kolikor je videti, nikakor ne zmanjka.

Krajanke in krajani v SČS Koroška vrata se dobivajo enkrat mesečno, in to vsak tretji četrtek, od septembra do junija. Že od začetkov delovanja SČS pred dobrimi šestimi leti, so ob vseh drugih problemih, opozarjali na nepotrebno rušitev stavbe svoje MČ, zdaj pa ostali brez nje, ker jih odločevalci na MOM in v MČ niso poslušali. Da je potrebno stopiti skupaj in prisluhniti prebivalcem, ki najbolj poznajo probleme v svojem okolju in imajo tudi predloge za izboljšanje stanja, vedno bolj spoznavajo že v marsikateri MČ tudi izvoljeni predstavniki v njihovih svetih. Vedno boljše sodelovanje je opaziti tako tudi v MČ Ivan Cankar in MČ Center z združeno SČS tega predela MOM. Zbor bi se lahko že lani spomladi preselil v prostore MČ Center, saj  jim je ta to ponudila, vendar so se udeleženci zborov odločili za staro lokacijo v, ki je bliže tudi prebivalcem MČ Ivan Cankar, s katerimi združeno delujejo že od spomladi 2013, saj jih druži tudi veliko skupnih problemov. 

Vabljeni!