Zbor SKS Pekre, 15. 4. 2015


Nasprotujoče si informacije o kanalizaciji

Zbor je tokrat zaznamovala komunalna problematika. Delovna skupina za kanalizacijo je zbirala podatke ter ugotovila, da iz različnih virov prejemajo nasprotujoče si informacije. Da se razčisti dejansko stanje in obelodanijo prihodnji načrti glede ureditve kanalizacijskih priključkov se bodo sestali z g. Koprčino z Urada za komunalo in se pogovorili z njim glede ureditve kanalizacijskih priključkov ob Lackovi cesti. Na ta sestanek nameravajo povabiti tudi vse prebivalce Lackove ceste. Poleg kanalizacije so se posvetili tudi problematiki vodovoda. Na to temo so povabili kot gosta člana Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD), g. Rajka Kotnika, ki je predstavil ugotovitve in delo SSVUJD-a, kot se nanaša na delovanje Vodovoda Maribor. Predstavljena situacija je udeležence alarmirala in posledično si je delovna skupina za komunalo naložila še pregled stanja vodovoda, elektrifikacije in plinifikacije v Pekrah.

Naslednji zbor bo 6.5.2015 ob 19.00.