Zbor SČS Center in Ivan Cankar, 21. 12. 2017


Včasih imamo občutek, da se borimo sami

Včasih imamo občutek, da se borimo sami in si pulimo lase, kako pritegniti k sodelovanju nove sile. Redko se zgodi, da uspemo odkriti koga, ki si prizadeva za iste rezultate. Takšno srečno naključje se je pripetilo udeležencem SČS Center in Ivan Cankar, ko so pred prazniki spoznali mlado akademičarko, ki se v svoji zaključni raziskavi, magistrski nalogi, ukvarja s tematiko oživljanja tržnice. Naloga prinaša rešitve v obliki programa dejavnosti in predvideva začetno mnenjsko anketo ljudi, ki se poslužujejo tržnice in so z njo kakor koli povezani. Rezultati ankete bodo podlaga za dokončno oblikovanje rešitev po meri uporabnikov. Odlična praksa, ki jo toplo priporočamo tudi občinskemu administrativnemu ustroju pred vpeljavo njihovih zamisli. 

Zborovsko razpravo so razširili še na problem varstva zasebnosti in pomena varnostnega nadzora s kamerami. Poraja se vprašanje, s kakšnim namenom so kamere postavljene tako, da snemajo le mimoidoče na »nevtralnem« območju, kjer ni banke ali prostora, okoli katerega je poostren nadzor še nekoliko primeren. Ni povsem jasno, kje se ti posnetki hranijo in kdo ima dovoljenje za njihov ogled, zato se bo tema prenesla na seznam pogovorov udeležencev zbora v tekočem letu 2018.