Novičke z zborov med 8. in 21. aprilom 2019

SČS Radvanje, 9. 4. 2019: Bo le protest vrnil osemnajstko na staro traso?
Tudi tokrat je bilo na zboru SČS Radvanje govora o avtobusni liniji št. 18. Udeleženci, ki so na podžupana naslovili dopis, so sporočili, da nanj niso prejeli nikakršnega odgovora. Menijo, da bo očitno treba pripraviti protest, saj so že dovolj dolgo vljudno pisali dopise in potrpežljivo čakali na kakršenkoli odziv. Ker so v vmesnem času ugotovili, da obstajata še dve iniciativi, ki se borita za isto stvar , to je, da začne avtobus št. 18 spet voziti po stari trasi, so sklenili, da se bodo z njima povezali in začeli nastopati enotno. Krajane žalosti, da se je z nastopom nove občinske garniture spet začela popolna neodzivnost in ignoranca občinskih uradov ter uradnikov. Stanje je celo slabše, kot je bilo prej.
V nadaljevanju so spregovorili o neurejeni okolici radvanjskega  gradu, na katero so prebivalci že opozorili in pozvali Snago, naj okolico počisti. Ker sami naj ne bi imeli primernih strojev za take posege, so jih pri Snagi svetovali naj se obrnejo na Nigrad.
Udeleženke in udeleženci so se na zboru dotaknili še dogodkov v  MČ Radvanje, posebej pa so ob tem pohvalili organizatorje proslave ob 25. marcu, ki so pripravili čudovit dogodek.
Za konec so zboristi spregovorili še o mini čistilni akciji, ki bo (je) potekala v soboto  in v kateri bodo krajanke in krajani  Radvanja čistili gozdiček med Pliberškovo, Varlovim naseljem in ulico Ob ribniku, popravili pa tudi informacijo o merjenju krvnega tlaka in sladkorja v krvi, ki zdaj potekajo v MČ Radvanje vsak zadnji torek v mesecu me 10.00 in 12.00.

SČS Magdalena, 9. 4. 2019: Nekatere smeti niso naše, dokler jih inšpekcija kot takih ne opredeli
Ob aktualni prodaji gradbene jame, so na zboru SČS Magdalena udeleženke in udeleženci  odprli še kar  nekaj tem. O zemljišču, ki se prodaja, so razpravljale_i že na več zborih zapored, tokrat pa so potrdile_i dopis, naslovljen na župana in oba podžupana. V njem so zapisale_i argumente, zakaj ob stanovanjskih kompleksih Magdalena I in II novih blokov ni smiselno graditi. Desni breg Drave je že tako podhranjen z zelenimi površinami, se toplotno pregreva in bi zato zelene oz. športno-rekreacijske površine bolj sovpadale s celovitim, trajnostno naravnanim razvojem mesta Maribor. Sklenile_i so še, da bodo predlagale_i sestanek s predsednikom sveta MČ Magdalena, ki bi ga rade_i spodbudile_i, da MČ podpre prizadevanja zbora in da da pobudo o spremembi OPPN in razlastitvi parcel, na katerih se nahajajo javna intervencijska pot, cestišče in parkirišča. Odprle_i so še temi, za pešce in kolesarje nevarnega podvoza Gorkega ulice, o kateri bo do naslednjič pripravljen dopis za UKPP ter nenavadno politiko delovanja javnega podjetja Snaga. Gre za to, da javno podjetje brez uredbe inšpekcijske službe ne pride na lokacijo, na kateri se nahaja večja količina smeti in jih počisti ter ustrezno sortira. Tako je vodstvo svojim delavcem v Magdalenskem parku naročilo, da kupa oblačil čez cesto, na vogalu Jezdarske in Žitne (kjer je nedolgo nazaj stal zabojnik za oblačila), trajno ne odstranijo, naj pa skladno s svojimi nalogami še naprej vestno čistijo papirčke in manjše smeti okoli njega. Udeleženec bo do naslednjega zbora, ki bo v torek, 23. 4. , bo temo še raziskal, na zboru pa bodo potem spregovorili o smiselnih rešitvah.

SČS Tabor 10. 4. 2019: MOM je naredila načrt, da bo naredila načrt
Večino sprejetih sklepov preteklega zbora so izvršili, so ugotovili udeleženke in udeleženci tokratnega zbora SČS Tabor, žal pa niso bili tako učinkoviti uradniki, na katere so se z dopisi obrnili in na kar nekaj odgovorov še čakajo. So pa vseeno pridobili nekaj informacij, ki so jih zanimale. Ena od teh je, da bodo še to pomlad na Fochovi nadomestili podrta drevesa, nekatere zasaditve pa bodo prišle na vrsto v jeseni. Prav tako bi se naj omejitve na Goriški, ki je postala nova povezava med Betnavsko in Ljubljansko postavile takoj po sprejetju proračuna na Mestnem svetu. Z Ministrstva za okolje in prostor še ni bilo odgovora na vprašanja v zvezi z zastarelo javno razsvetljavo, so pa lahko zboristi iz komunikacije znotraj ministrstva ugotovili, da MOM načrta za posodobitev javne razsvetljave nima. Na vprašanje, kaj potem pomeni sprejeta novelacija energetskega koncepta občine , s katero so si na občini sami podaljšali roke za posodobitev razsvetljave, je udeleženec zelo enostavno razložil dogajanje na MOM, ki bi se ga dalo preslikati tudi na druge probleme: naredili so načrt, da bodo naredili načrt.
Veliko časa so tudi tokrat posvetili Betnavi in Betnavskemu gozdu in pozdravili akcijo Čebelarske zveze in Zavoda za gozdove, v kateri so v tem gozdu s prebivalci, dijaki, študenti, čebelarji, gozdarji in novinarji posadili 40 medonosnih dreves kot so češnje, kostanji in javor. Se pa ni še nič posebej premaknilo v zvezi z jarkom okrog otočka na Betnavi, zato so sklenili, da bodo skušali vzpostaviti stik neposredno s trenutnim lastnikom stavbne pravice in najti način, kako se problema lotiti.
S skepso so Taborčani sprejeli najavo Snage, da bo Tržnico Tabor oživljala s »kramarskim« sejmom. Po izmenjavi mnenj so se dogovorili, da bodo sami navezali stik z bližnjo pridelovalko biološke hrane in Biotehniško fakulteto in jih povabita, da prodajajo tudi na taborski tržnici, s čimer bi povečali ponudbo, z raznimi dogodki na tržnici, ki jih pripravlja Snaga, pa število obiskovalcev in kupcev.

SČS Pobrežje, 10. 4. 2019: MČ Pobrežje in SČS Pobrežje dobro sodelujeta
SČS Pobrežje je, za razliko od večine drugih, vzpostavila zelo dobre odnose z MČ Pobrežje, ki ji je mar za opažanja in pobude krajank_ov. To se je pokazalo tudi na minulem zboru, saj so zboristi večinoma sklenili, da o problematiki  obvestijo MČ. Novih tem tokrat na zboru niso odpirali, saj so se ukvarjali s temami, ki se vlečejo že dolgo. Na enem izmed prejšnjih zborov je udeleženec izpostavil problem reprezentiranosti slovenskih krajev v oddajah RTV Slovenija, na kar so z dopisom opozorili varuhinjo gledalčevih pravic na tem javnem zavodu. V njem opišejo svoja opažanja, da se v ozadjih oddaj predvajajo fotografije in posnetki Ljubljane, ostala mesta in kraji pa ne dobijo omembe vredne pozornosti.
Termin za ogled problematičnih prometnih točk, ki bi ga opravile_i skupaj  z MČ Pobrežje in UKPP MOM še ni dogovorjen, čakajo tudi na postavitev obljubljenih  klopi ob  Puchovi cesti. Gre za njihovo lansko letno pobudo, ki je bila sprejeta, klopi pa naj bi se postavile po koncu zime. Na zboru so sestavili krajši sestavek, s katerim predsednika sveta MČ opominjajo, da naj se na klopeh ne nabira prah v kakšnem skladišču in da naj odgovorni  ne  pozabijo, da jih je treba na dogovorjenih lokacijah postaviti. Zanimalo jih je tudi še, ali bodo ceste, ki so razkopane zaradi polaganja optičnih kablov tudi preplastene, predstavnike MČ pa pozivajo, da skličejo sestanek s podžupanom na temo območja bivše tovarne Svila in neustreznih dovoznih poti, saj tam živeče_i krajanke_i v nevzdržnih razmerah bivajo že predolgo. Naslednji zbor bo v sredo, 24. 4. 2019, ob 18.00 v prostorih MČ Pobrežje, Kosovelova 11.

SČS Center in Ivan Cankar, 11. 4. 2019: O organiziranosti javnih podjetij
Večino časa je zbor posvetil dognanjem samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD) v zvezi z načrti o vzpostavitvi holdinga javnih podjetij v MOM. Udeleženec, ki deluje v SSVUJD je pojasnil, da so preučili vse štiri pravne oblike, ki jih predvideva zakon za opravljanje javnih služb. Holding javnih podjetij so po načelih tranparentnosti, učinkovitosti in preglednosti upravljanja ocenili kot neoptimalno obliko. Po njihovem mnenju bi z njo lahko javna podjetja še uspešneje skrivala svoje aktivnosti pred očmi javnosti, s tako organiziranostjo pa bi nastali tudi nekateri dodatni stroški.
Zboristi so bili mnenja, da niti javnost niti odločevalci niso seznanjeni z vsemi možnostmi organizacije javnih služb, zato so sklenili, da pozovejo SSVUJD, da o tem seznani zbore SČKS in svete MČ in KS.
Nadaljevali so z razpravo in kritiko neodzivnosti raznih organov in služb. Udeleženka že nekaj tednov poskuša ugotoviti, kateri organ je odgovoren za vzdrževanje lokomotive pred železniško postajo, pa še po več kot desetih dopisih na razne naslove, informacije še vedno nima, večinoma nima niti odgovora. Podobna je zgodba z vrhom MOM, kjer župan Arsenovič kljub odredbi Upravne inšpekcije, da mora odgovoriti, še vedno ni odgovoril na skupek pobud Skupaj za skupno, ki so jih nanj naslovili zboristi v januarju. Nad takšnim "servisom za občane" prebivalke in prebivalci res ne morejo biti navdušeni.

SČS Koroška vrata, 11. 4. 2019: Tržnice naj ostanejo tam, kjer so
Na aprilskem zboru SČS Koroška vrata so udeleženke in udeleženci pozornost znova namenili problematiki mariborskih tržnic. Žalosti jih, da se občina z lastniki mestne tržnice ne dogovori za zamenjavo prostorov, da bi tržnica ostala tu, kjer je že vrsto let, zanima pa jih tudi, zakaj želi župan odstraniti tržnico s Trga svobode. Bolj potreben bi bil njegov angažma pri obnovi gradu, ki je že v zelo slabem stanju, ne pa pri dobro obiskani tržnici.
Obvestilo, da ne župan ne kdo drug z MOM še vedno ni odgovoril na zahteve iz dokumenta Skupaj za skupno, sestavljenih na delavnicah pred jesenskimi volitvami, so udeleženke in udeleženci sprejeli z začudenjem. Ignorirati vsebino kot je pripravljen in obrazložen seznam težav v MOM s predlaganimi rešitvami in zahtevami, pravzaprav, ko vladajoči garnituri ljudje pripravijo program, je povsem nerazumljivo. V opravičilo je županu le to, da je na funkciji nov in mu seznanjanje z njo jemlje še veliko časa, zato so zboristi menili, da morajo biti strpni in na odgovore še počakati.   
Čakanja so zboristi v MOM tako že vajeni. Udeleženec tako omeni problem avtobusnega postajališča na Gosposvetski pri SERŠ-u, kjer je pravkar minilo leto dni od sestanka krajanov s predstavniki MČ Koroška vrata, predstavniki medobčinskega redarstva in predstavniki UKPP. Na njem so odgovorni obljubili, da bodo prilagodili avtobusne linije, da na tem postajališču avtobusi ne bi izravnavali časa. Zgodilo se še vedno ni nič, le krajani so izjemno razočarani nad takim delovanjem občinskih uradov in služb. Je pa zbor SČS Koroška vrata  dobil odgovor na poslan dopis Snagi, ki pa jih za spremembo urnika odvoza odpadkov napotuje na svoj logistični oddelek. Odgovoril je tudi Nigrad, ki jim sicer ni obljubil sanacije udrtine na Gosposvetski, na katero so opozorili, jim je pa nakazal, da bo del ulice med Prežhovo in tretjo gimnazijo preplasten že letos.

SČS Tezno, 18. 4. 2019: Krajevno običajen način neinformiranja
Pred prazniki so se na zboru v svoji četrti zbrali tudi Tezenčani. Ti so najprej preučili še dva odgovora s strani svetniških skupin v mariborskem mestnem svetu, ki sta prispela kot odziv na pisanje o obremenitvah na okolje in kakovost bivanja v tej industrijsko in trgovsko prepredeni mestni četrti. Ker prav vsi odzivi izkazujejo zaskrbljenost in sočutje, le del njih pa podaja pripravljenost  za kakršnokoli konkretno namero za premik, so udeleženi na tokratnem zboru SČS Tezno sklenili, da se najprej obrnejo po strokovno pomoč in oblikujejo konkretne predloge ukrepov, ti pa bodo nato podlaga za nadaljnje aktivnosti, v katere se bodo lahko vpletli predstavniki ljudstva.
Tudi naslednji dve temi, obravnavani v nadaljevanju zbora, sta bili omenjeni v pismu svetniškim skupinam. Ena je domnevno črno odlagališče odpadkov na bivši lokaciji Dom smreka. Udeleženi si bodo prizadevali, da se v preučitev razlogov za vnovično kopičenje odpada na tej lokaciji in v ukrepe za odpravo obstoja deponije vpletejo pristojne inšpekcijske službe.
Druga tema pa je vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga je na ARSO vložilo podjetje F.A. Maik. Omenjeno podjetje izvaja dejavnost med drugim tudi v Poslovni coni Tezno, a udeleženi niso prepričani da vedo, kaj konkretno te dejavnosti so. Vedo le to, da so priča prevozu cistern sem in tja, vedno v spremstvu gasilcev, kar jim govori, da dejavnost morda ni povsem nedolžna. K odpravi nelagodja prav tako ni pomagalo, da je bilo tokratno JAVNO NAZNANILO, s katerim naj bi se o omenjeni nameri podjetja obvestilo zainteresirano javnost in ji dalo možnost, da se do odločitev v pripravi opredeli, objavljeno na krajevno običajen način. »Krajevno običajen način« je v MOM že dolgo priljubljen način informiranja javnosti, cilj pa je z informacijami seznaniti čim manj ljudi – najbolje nobenega, a hkrati zadostiti minimalnim zakonskim določilom. Javno naznanilo je bilo na spletu najdeno povsem slučajno, zboristi pa bodo izkoristili teh par dni, ki jih še imajo na voljo, da se z dokumentacijo seznanijo in po potrebi ukrepajo. Izvod naznanila so po zboru pustili tudi na oglasni deski v MČ Tezno, saj sumijo, da tudi svet MČ o zadevi ne ve ničesar, kar ni prav, saj bi morala skupnost biti seznanjena z dogajanjem v srčiki njihovega bivanjskega okolja.