Zbor SČS Koroška vrata, 8. 1. 2015


O neodzivnosti policije, župana in prebivalcev

Prvega letošnjega zbora SČS Koroška vrata, ki je potekal v četrtek, 8. 1. 2015, se je udeležilo malo občanov. Na zboru so poročali o neodzivnosti komandirja policijske postaje zoper poslano protestno pismo, v katerem se sklicujejo na kršenje javnege reda in miru, ter neodzivnosti župana zoper poslane dopise Mestne delovne skupine za komunalo, ki zahteva večji nadzor nad komunalnimi podjetji. Da bi čim več občanov vzpodbudili k sodelovanju na zborih, bodo v prihajajočih dneh izvedli akcijo plakatiranja in letakiranja.

Naslednji zbor: 22. 1. 2015 ob 18.00, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10.