VABILO


Udeležite se zborov SČKS med 26. do 30. oktobrom 2015

Prometne zagate v Mariboru so tema, ki ob komunalnih problemih najbolj zaposluje udeležence zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti (SČS in SKS), zato se vedno bolj utrjuje prepričanje, da je problem potrebno reševati skupaj. Po vzoru skupne delovne skupine za komunalo, zdaj že organizirane v Samoorganiziranem svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD) - Civilni nadzor, so se na problemu južne obvoznice, nedokončane Ceste proletarskih brigad ter hrupa na njej že združile SČS Radvanje, Tabor, Nova vas in Studenci. Pobuda, da se jim pridružijo je že bila podana v SČS Center in Ivan Cankar ter Koroška vrata. Le skupna prometna strategija in smiselna organizacija javnega prevoza lahko uredi mariborski prometni kaos. O tem bo tekla beseda na tokratnih zborih, ki se jim lahko pridružite in dodate svoj pogled na tematiko ali pa iznesete svoj žulj, ki  se ga boste skupno lažje lotili in tudi rešili. V Pekrah seveda ostaja v ospredju komunala, v Novi vasi pa so medse povabili odgovorne za zaskrbljujoče stanje dreves v četrti, ki jih prerašča bela omela. Pričakujejo, da se bodo vabilu odzvali na Uradu za komunalo in promet, Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave in Nigradu in bodo skupaj zastavili rešitve. Studenčani so dobili priložnost, da v okviru projekta Banka idej zgradijo otroško igrišče, ki ga četrt nima, zato jih na zbor vabijo še posebej, saj se bo projekt lahko uresničil le, če se ga bodo lotili takoj in učinkovito. V tem tednu se pridružite zborom:

  • Sreda, 28. 10., ob 18.15: SČS Studenci, MČ Studenci, Erjavčeva 43
  • Sreda, 28. 10., ob 18.00: SČS Tabor, MČ Tabor, Metelkova 63
  • Sreda, 28. 10., ob 18.00: SČS Pobrežje, MČ Pobrežje, Kosovelova 11
  • Četrtek, 29.10., ob 18.00: SKS Pekre, Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
  • Četrtek, 29.10., ob 18.00: SČS Nova vas, MČ Nova vas, Radvanjska 65

 

V torek, 27. oktobra, med 16. in 20. uro, pa ste tudi vabljeni, da sodelujete na delavnici kritične pismenosti - BRANJE BESED JEBRANJE SVETA. Večo brezplačni delavnici, organizirani v okviru projekta Ubrana skupnost najtete TUKAJ.