VABLJENI NA ZBORE SAMOORGANIZIRANIH SKUPNOSTI V MARIBORU
med 9. in 12. februarjem

Urnik zborov

  • Torek, 9. 2., ob 18.00 >> SČS Radvanje, MČ Radvanje, Lackova 43
  • Torek, 9. 2., ob 18.00 >> SČS Magdalena, Infopeka, Ob železnici 16
  • Sreda, 10. 2., ob 18.00 >> SKS Kamnica, Kulturni dom Kamnica, Vrbanska 97
  • Sreda, 10. 2, ob 18.00 >> SČS Tabor, MČ Tabor, Metelkova 63
  • Četrtek, 11. 2., ob 18.00 >> SČS Center, Ivan Cankar, ZPM, Razlagova 16
  • Četrtek, 11. 2., ob 18.00 >> SČS Koroška vrata, MČ Koroška vrata, Vrbanska 10
Pomanjkanje informacij o izvedbi izbranih projektov v pilotnem projektu participatornega proračuna (PP) bo zaposlovalo udeležence na zboru samoorganizirane četrtne skupnosti (SČS) Radvanje. Ali so uvrščeni v proračun MOM in kako se bo PP izvajal letos, so vprašanja na katera še nimajo odgovora in jih želijo dobiti. O postavitvi merilne naprave onesnaženosti zraka so se z odgovornimi že dogovorili, novoustanovljena delovna skupin za turizem, pa bo poskušala povezati ponudnike turističnih storitev, turistično društvo in Zavod za turizem.

Istočasno se bodo sestali krajani na zboru SČS Magdalena. Manjkajoča drevesa v četrti so že popisali, tokrat bodo akcijo »Pogrešano drevo« podrobneje zastavili, pogovor pa bo tekel tudi o načrtovani coni 30 v okolici UKC Maribor, ki so jo na MOM obljubili že za konec lanskega leta, pa se trenutno še nič ne dogaja.

Dva samoorganizirana zbora bosta tudi v sredo, ko se bodo sestali na Taboru in v Kamnici. Kamničani so ponosni na pohodniške poti v svoji okolici, moti pa jih, da ob njih ni dovolj posod za odpadke in so zato precej nasmetene. Z zadnjega zbora so poslali poziv KS in Turističnemu društvu Kamnica, da v letošnji čistilni akciji skupaj očistijo poti, ob njih namestijo dodatne koše za odpadke in opozorilne table in upajo, da bodo do srede odgovor dobili in bodo lahko že načrtovali podrobnosti.

Na Taboru bodo aktivnosti usmerjene v akcijo »Pogrešano« drevo, saj je njihova MČ med tistimi, kjer manjka v nasadih največ dreves. Do zbora naj bi delovna skupina za C. Proletarskih brigad pridobila še nekatere informacije, ki bodo udeležencem zbora v pomoč pri odločanju o tem, kako povečati pritisk na odgovorne, da se bodo lotili zmanjševanja neznosnega hrupa ob tej prometnici.

Udeleženci zbora SČS Koroška vrata, ki se srečajo v četrtek, so se odločili, da bodo tudi sami opozorili na manjkajoča drevesa  v MČ in se bodo tokrat posvetili načrtovanju akcije. Delo mestnega redarstva in nezadovoljstvo krajanov v zvezi s tem pa bo naslednja tema, ki jo pripravljajo za tokrat.

Zbor združenih SČS Center in Ivan Cankar bo v prostorih ZPM prav tako v četrtek. Delovne skupine bodo poročale o premikih na problemih, ki jih rešujejo. Tako bodo govorili o ureditvi prostora za prosto gibanje psov, nadaljnjem urejanju izložb v mestnem jedru in o Mestnem parku z okolico. Za razliko od ostalih zborov pa ne bodo razpravljali o poročilu Samoorganiziranega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin (SSVUJD), saj so se do njega opredelili že na prejšnjem zboru.

Vsi zbori so ob 18.00.