Zbor SČS Koroška vrata, 14. 1. 2015


NEUČINKOVITOST mestne redarske službe

Udeleženci so dosegli, da bodo od sedaj naprej na voljo tudi dodatne sanitarije v zgradbi MČ. Vsaj tako so jim obljubili v dopisu. Dodatne sanitarije bodo na voljo v času večjih dogodkov. Na sektor za promet je bil poslan tudi dopis o pomanjkljivi signalizaciji na parkirišču pri zdravstvenem domu, vendar še niso dobili odgovora. Enaka vprašanja je na urad poslala tudi mestna četrt, vendar bodo udeleženci počakali, da jim odgovorijo, predenj se bodo odločili, kako dalje. Prejeli so tudi odgovor z mestne blagajne, v katerem pojasnjujejo, da predlog ni upravičen saj se z uveljavitvijo davčnih blagajn obseg dela znižuje. Vsa podjetja, katerih storitve so lahko plačevali na blagajni, ne bodo potrjevala računov, kar pa bo onemogočilo poplačilo na mestni blagajni. Zato tudi stalnazaposlitev treh delavk ne bo upravičena. Urnik dela je javno objavljen, zato naj se stranke prilagodijo delovnemu času. Sledila je razprava o redarski službi Maribor, ki ne opravlja svojega dela. Ker se delovna skupina za promet še ni sestala, so se udeleženci odločili, da se pozove tudi ostale zbore, da začnejo debato o neučinkovitosti medobčinskega redarstva. Do naslednjič bodo pripravili poziv za ostale SČS, v katerem bodo pozvali medobčinsko redarstvo, naj posreduje podatke o primerjavah produktivnosti redarjev z drugimi mesti. Udeleženci so bili mnenja, da v drugih mestih redarji bolj učinkovito opravljajo svoje delo. Predlagali so, da bi bila (ne)učinkovitost redarske mestne službe tudi tema na mestnem zboru. Preverili bodo še, koliko dreves je bilo odstranjenih in nikoli nadomeščenihv MČ Koroška vrata. Naslednji zbor bo potekal v četrtek, 11. februarja 2016, v zgradbi MČ Koroška vrata.